Dubbel zoveel dodelijke slachtoffers door brand in 2014

Er zijn in ons land in 2014 in totaal 72 mensen overleden aan de gevolgen van een brand. Dat zijn er dubbel zoveel als in 2013, toen er 36 slachtoffers te betreuren vielen. Ook het aantal gewonden bij branden is opmerkelijk gestegen, van 824 in 2013 naar 1226 in 2014.

De cijfers staan te lezen in statistieken van het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE), die vandaag werden gepubliceerd.

"We hebben geen logische verklaring voor de opvallende stijging van het aantal slachtoffers", zegt KCCE-woordvoerster Ophélie Boffa. "We willen wel blijven inzetten op preventiecampagnes, om de mensen bewust te maken van de mogelijke gevaren en om te wijzen op het nut van zaken als rookdetectoren en evacuatieplannen."

Naast het aantal dodelijke slachtoffers bij branden, zijn ook het totale aantal brandweerinterventies in ons land in stijgende lijn. De brandweer noteerde in 2014 in totaal 442.416 tussenkomsten, wat neerkomt op bijna één interventie per minuut. Ter vergelijking: in 2013 kwam de brandweer in totaal 167.697 keer tussen, of één keer per drie minuten.

In 56 procent van de gevallen in 2014 ging het om "dringende medische interventies", waar een ambulance aan te pas komt. De zogenaamde "reddings- en technische interventies", zoals het redden van geknelde personen, het opruimen van wespennesten of het opruimen van stormschade, komen op de tweede plaats met 30 procent van de interventies. In 4,4 procent van de gevallen ging het om een brand. De overige 9,6 procent vallen onder de categorie "diverse interventies".

België telde in 2014 17.821 brandweerlieden (twee derde vrijwilligers en een derde professionelen), verdeeld over 250 brandweerkorpsen. Sinds 2015 zijn deze korpsen samengesmolten tot 34 hulpverleningszones en de Brusselse brandweer.

De statistieken van het KCCE zijn gebaseerd op interventieverslagen van 195 van de 250 brandweerkorpsen in ons land.