Electrabel gaat slordig om met geheime documenten

Electrabel gaat niet altijd even zorgvuldig om met de beveiliging van geklasseerde vertrouwelijke - of ook wel geheime - documenten. Dat blijkt uit een doorlichting van het energiebedrijf. Met uitzondering van één eenheid strookt het beheer van die documenten niet met wat de wet voorschrijft, zo blijkt uit het rapport. Electrabel reageert dat de problemen intussen werden aangepakt.

De resultaten van de audit werden overgemaakt aan de operator op 4 juni met het oog op een controle van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Het rapport gaat over de vijf eenheden verantwoordelijk voor de nucleaire sector: Nuclear Corporate Production, Corporate Security, Electrabel Corporate Nuclear Safety Department (ECNSD) en de sites van Doel en Tihange.

Niet minder dan 26 non-conformiteiten (major non conformity) kwamen daarbij aan het licht. "We kunnen daaruit besluiten dat het beheer van die documenten, waarvan de behandeling wettelijk is vastgelegd, met uitzondering van ECNSD, niet voldoet aan die wetgeving en dat gepaste acties noodzakelijk zijn", besluit de audit.

Toegangscodes

De mankementen variëren van site tot site. Bij de opvallendste is een probleem met de onderaannemers in Doel. Een firma beschikt er over alle nieuwe "Site Security" plannen, buiten medeweten van Electrabel.

Het rapport legt ook bloot dat materiaal in de lokalen met beperkte toegang, waar de geheime documenten bewaard worden, onvolledig is. Zo is er bijvoorbeeld geen versnipperaar, pc of printer. Ook worden niet systematisch de toegangscodes voor lokalen en brandkasten aangepast in het geval van wissel van personeel.

Daarnaast weten in verschillende gevallen de veiligheidsmedewerkers niet hoe ze bepaalde documenten moeten vernietigen. In twee eenheden zijn er geen fiches waarmee de vertrouwelijke documenten getraceerd kunnen worden. Bepaalde documenten zijn daardoor fout geregistreerd of hebben niet de melding 'vertrouwelijk' op elke bladzijde staan.

Uit het rapport blijkt voorts dat er een probleem is met de identificatie van de mensen die verantwoordelijk zijn voor de verschillende veiligheidstaken binnen de Nucleaire Corporate Production. "De rollen en verantwoordelijkheden zijn niet duidelijk en niet toegewezen sinds de aanpassing van de organisatie."

"Maatregelen genomen"

Electrabel benadrukt op zijn beurt dat de maatregelen die in de audit naar voren werden geschoven "een voor een werden genomen in het daaropvolgende jaar". " Het bedrijf betreurt ook "dat partiële informatie die uit de context werd gerukt, de ernst en de professionaliteit van zijn ploegen kan bezoedelen."