Ontwikkelings­samenwerking verliest kwart van middelen, "besparen kan niet meer"

11.11.11. klaagt in haar jaarrapport van 2015 het verlies van een kwart van de middelen, 327 miljoen euro, op het departement Ontwikkelingssamenwerking aan. "Dit zijn niet enkel abstracte cijfers", zegt Bogdan Vanden Berghe, directeur van de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbewegingen. "Het gaat ook over concrete ontwikkelingsprojecten die sneuvelen." 11.11.11 vraagt expliciet dat de regering in de huidige begrotingsbespreking niet verder bespaart op ontwikkelingssamenwerking.

"Deze regering wil orde op zaken stellen in eigen land en dat is hun goed recht", zegt 11.11.11-directeur Bogdan Vanden Berghe. "Er zijn politieke keuzes gemaakt met een sterke focus op de sanering van de overheidsfinanciën. We vragen ons af in hoeverre die keuzes ten koste moeten gaan van de mensen in een aantal straatarme partnerlanden. Zowel tijdens deze legislatuur als tijdens de vorige is al zeer veel bespaard op ontwikkelingssamenwerking."

Deze legislatuur is een besparing van 1 miljard voorzien, maar -zo blijkt uit het jaarrapport- daar komt wellicht nog eens 609 miljoen aan "onderbenutting" bovenop: geld dat op vraag van de regering bij de schatkist wordt geblokkeerd. "Dat gaat ten koste van concrete projecten. Zo blokkeerde België in 2015 de steun aan de VN-vredesmissie in Oost-Congo en droegen we 18 miljoen minder bij aan internationale klimaatfondsen dan oorspronkelijk voorzien. In Afghanistan verloor een project voor maatschappijopbouw de beloofde steun, in Congo een plan voor extra stimulansen in de Kivustreek."

Ook dit jaar zagen al projecten van het departement Ontwikkelingssamenwerking steun verdwijnen. Volgens de huidige raming zal er 1,6 miljard euro en niet 1 miljard minder uitgegeven voor ontwikkelingssamenwerking, benadrukt 11.11.11.

11.11.11 vraagt dan ook expliciet dat de regering in de huidige begrotingsbespreking niet verder bespaart op ontwikkelingssamenwerking. "Na zoveel jaar besparen zit het departement Ontwikkelingssamenwerking op zijn tandvlees. Wij wijzen dus elke verdere besparing, ook onderbenutting, af", besluit Bogdan Vanden Berghe.