"We zijn kritiek beu dat evaluatie van leerkrachten te ingewikkeld is"

De socialistische onderwijsbond stuurt naar alle schooldirecties in Vlaanderen een brochure waarin de evaluatieprocedure voor leerkrachten wordt toegelicht. De koepels en het Gemeenschapsonderwijs hebben veel kritiek op die procedure omdat ze te ingewikkeld zou zijn. Leerkachten die duidelijk niet voldoen, zouden door procedurefouten ontsnappen aan ontslag. Maar daar is de socialistische onderwijsbond het niet mee eens.

Een opmerkelijk initiatief van de socialistische onderwijsbond. Deze week krijgen alle scholen een folder in de bus. Daarin wordt de evaluatieprocedure voor leerkrachten op een A4-blaadje eenvoudig uitgelegd, vertelt Raf De Weerdt van ACOD, en elke directie kan die stappen makkelijk volgen. Want het is belangrijk dat elk personeelslid behoorlijk feedback krijgt over zijn werk en eventueel ook ondersteuning als dat nodig is.

Kritiek van werkgevers beu

"We zijn dan ook de kritiek van de koepels en het GO beu die telkens opnieuw aanhalen dat de evaluatieprocedure voor leraren te ingewikkeld zou zijn", zegt De Weerdt. "Want op die manier geeft men de directies eigenlijk een alibi om niet te doen wat moet. Want men zegt eigenlijk al bij voorbaat: het is toch te ingewikkeld, je moet er niet aan beginnen. Nee, ze moeten er net wel aan beginnen maar volgens de regels die afgesproken zijn."

Evaluatie is belangrijk

Want als we kwaliteitsvol onderwijs willen, dan zijn goeie evaluaties essentieel, stelt de socialistische onderwijsbond. Ons uitgangspunt is dat elke leraar een goeie evaluatie krijgt volgens de regels die afgesproken zijn. En als na de toepassing van die regels blijkt dat de leraar niet functioneert, hebben wij er ook geen probleem mee dat hij of zij een onvoldoende krijgt, luidt het nog.