Burgerluchtvaart sluit historisch akkoord over beperking CO2-uitstoot

De lidstaten van de Internationale Organisatie voor de Burgerluchtvaart (ICAO) hebben in Montréal een akkoord bereikt over de beperking van de CO2-uitstoot. Zo wordt de luchtvaart de eerste sector die een wereldwijde verbintenis aangaat in de strijd tegen de opwarming van de aarde.

"Dit akkoord zonder precedent opent een nieuw hoofdstuk in de internationale luchtvaart, waar duurzaamheid eindelijk deel wordt van de manier waarop we vliegen", zo verklaarde een opgetogen eurocommissaris voor Transport Violeta Bulc. Het akkoord is bezegeld ondanks het voorbehoud van Rusland, India en China.

Vanaf 2021 worden vluchten tussen 65 landen - waaronder alle lidstaten van de EU - gedekt door een mechanisme dat de uitstoot moet beperken. Het opzet bestaat erin dat luchtvaartmaatschappijen via een beurs uitstootrechten kunnen aankopen bij andere economische sectoren. Vanaf 2027 wordt het systeem verplicht. Het moet ertoe leiden dat tussen 2021 en 2035 ongeveer 80 procent van de uitstoot boven het niveau van 2020 wordt geneutraliseerd.

De luchtvaartsector is niet onderworpen aan het klimaatverdrag van Parijs. Nochtans zou de CO2-uitstoot in de almaar groeiende sector tegen 2050 met 300 procent toenemen indien er geen actie werd ondernomen, aldus Bulc. De eurocommissaris hoopt nu dat ook andere sectoren, met name de scheepvaart, het voorbeeld van de luchtvaart zullen volgen en afspraken maken over uitstootbeperkingen.