De Block wil meer transparantie over wat artsen verdienen

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) zegt dat er gewerkt wordt aan een systeem waarin het transparanter wordt wat de artsen verdienen. Ze vindt het terecht dat excessen in de artsenlonen aangekaart worden bij de mutualiteit, maar nuanceert de discussie door te benadrukken dat het wel om bruto bedragen gaat.

"Er zijn altijd al grote verschillen in artsenlonen geweest, dat is historisch gegroeid", zegt De Block in "Hautekiet". "We pakken dit nu aan, we werken aan een herijking van de artsenlonen, dat staat ook in het regeerakkoord. We willen weten wat ze verdienen voor hun intellectuele prestatie en wat voor hun ereloon, het professionele deel, dat meer dient voor kosten van de praktijk, de materialen, de technologie? Het zou al goed zijn om te weten wat ze zelf verdienen en wat ze moeten afstaan aan het ziekenhuis."

Het Europese gemiddelde is 200.000 euro bruto per jaar, legt gezondheidseconoom Lieven Annemans uit. "Het meest storende zijn inderdaad die grote verschillen tussen artsen onderling. Je hebt bepaalde technische handelingen die zeer goed vergoed worden. Maar zaken zoals met de patiënt bezig zijn, psychologische begeleiding die een emotionele belasting voor de arts met zich meebrengt, worden dan weer minder vergoed."

Er zijn wel al inspanningen gedaan voor beroepen in de gezondheidszorg waar het loon te laag lag, zoals bijvoorbeeld de vroedvrouwen en huisartsen, benadrukt De Block. "Die verloning hebben we verbeterd."

"Ik vind het terecht dat mutualiteit dit aankaart"

De minister heeft er geen probleem mee dat de CM het probleem aankaart. "Ik vind het terecht. Ik heb altijd aan de mensen de raad gegeven om het aan hun mutualiteit te signaleren wanneer er abnormale bedragen gevraagd worden. Signaleer het en dan zal er iets mee gedaan worden en dan kan het in kaart gebracht worden."

Toch wil De Block de discussie ook nuanceren. "Die bedragen zijn wel de bruto inkomsten, het is een verhaal met twee kanten." Artsen dragen immers een deel van hun erelonen af aan het ziekenhuis waar ze werken en verdienen niet zomaar de bedragen die geciteerd worden.

In de toekomst zal ook samenwerking en het leveren van kwaliteit mee beloond worden. "In het kader van de discussie zouden hier dan bijvoorbeeld ook de verpleegkundigen mee van kunnen genieten", stelt Annemans.

De hele zaak zal samen bekeken worden met de hervorming van de ziekenhuisfinanciering. En dat is een werk van lange adem, dat ook de volgende legislatuur nog zal doorlopen.