Francken: "Nieuwe Europese grenswacht grote stap voorwaarts"

De uitbouw van Frontex tot de Europese Grens- en Kustwacht is "een grote stap voorwaarts". Dat zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vanuit Bulgarije, waar de nieuwe dienst vandaag boven de doopvont wordt gehouden. "Met het nieuwe grensbewakingsagentschap bieden we een antwoord op de asielchaos van vorig jaar."

"Als de asielcrisis van 2015 iets heeft duidelijk gemaakt, dan is het wel dat een Europa zonder binnengrenzen enkel kan werken bij een sterke en efficiënte controle van de buitengrenzen", verduidelijkt de staatssecretaris.

De Europese Grens- en Kustwacht zal daarom het beheer van de buitengrenzen door de Europese lidstaten van nabij monitoren. Niet alleen om tijdig te alarmeren wanneer het ergens dreigt mis te lopen, maar ook om effectief in te grijpen wanneer een lidstaat haar grensbewakingstaken niet nakomt.

Het nieuwe agentschap wordt hiertoe danig versterkt, inclusief permanent reservekorps van minimaal 1.500 manschappen dat op zeer korte termijn inzetbaar moet zijn om in noodsituaties te kunnen optreden. België zal hier 30 mensen inzetten.

Francken merkt tot slot op dat het agentschap ook bijkomende bevoegdheden krijgt inzake terugkeer van personen in illegaal verblijf en de strijd tegen grensoverschrijdende criminaliteit. De speciale terugkeervluchten van Frontex blijven ook bestaan. Iets waar Francken nog meer dan vandaag een beroep op wil doen voor terugkeeroperaties.