Voorlopige bewindvoerders aangesteld voor filmproducent Corsan

De rechtbank van koophandel in Antwerpen heeft voorlopige bewindvoerders aangesteld voor het filmproductiehuis Corsan. Er zou worden gevreesd dat activa - filmrechten - zouden verdwijnen. Er loopt een gerechtelijk onderzoek tegen het in financiële moeilijkheden verkerende bedrijf, met ook een miljoenenclaim van de fiscus.

Corsan is het filmbedrijf van het koppel Paul Breuls en Marie-Louise Vanthilt. Het bedrijf haalde via het taxsheltersysteem de voorbije jaren tientallen miljoenen euro's op bij Vlaamse bedrijven en zelfstandigen, maar er rezen vragen of er niet werd geknoeid. De FOD Financiën levert voor een of meerdere producties alleszins geen fiscale attesten af, waardoor de investeerders hun belastingvoordeel dreigen te verliezen.

De filmproducent kreeg intussen bescherming tegen schuldeisers. Een van hen is de Bijzondere Belastinginspectie, die maar liefst 48 miljoen euro van het bedrijf eist, dit na een inval twee jaar geleden in het kantoor op de Antwerpse Brouwersvliet.

Op 26 september heeft de Antwerpse koophandelsrechter op basis van een eenzijdig verzoekschrift voorlopige bewindvoerders aangesteld bij het bedrijf. De verzoekende partij bepleit volgens de rechtbank dat het belangrijkste actief - de exploitatierechten op de films - zouden kunnen verdwijnen uit de vennootschap, waardoor de rechten van de schuldeisers en investeerders in gevaar kunnen komen.

Het bedrijf zelf verzet zich tegen de aanstelling van de bewindvoering. Morgen/vrijdag wordt het verzet behandeld.