"Vermassen onthoudt zich best van uitspraken die hij absoluut niet kan waarmaken"

Het parket is absoluut niet tevreden met een uithaal van advocaat Jef Vermassen. Die liet verstaan dat het openbaar ministerie volgens hem de zogenoemde kasteelmoord niet voor assisen durft te brengen. "Meester Vermassen onthoudt zich best van uitspraken die hij absoluut niet kan waarmaken", zegt een duidelijk geïrriteerde woordvoerder van het Gentse parket-generaal aan VRT Nieuws.
Dominique Debrauwere, woordvoerder van het parket-generaal van Gent

Strafpleiter Vermassen - een notoir voorstander van de klassieke assisenprocedure - zei in "De ochtend" op Radio 1 vanmorgen dat er in het onderzoek naar de kasteelmoord "dingen zijn gebeurd die niet proper zijn", en dat het openbaar ministerie de zaak daarom volgens hem "niet voor assisen durft te brengen". "Het zou alleszins een ander proces worden indien het voor assisen komt", zei Vermassen nog.

Een uitspraak die niet in goede aarde valt bij het parket. "Ik denk dat meester Vermassen zich best onthoudt van uitspraken over vermeende dingen, en over zaken die hij absoluut niet kan waarmaken", reageert Dominique Debrauwere van het parket-generaal van Gent.

De tegenreactie van het parket klinkt als een ware berisping aan het adres van Jef Vermassen, die een tijdlang ook advocaat is geweest voor verdachten André en Elisabeth Gyselbrecht in de zaak rond de kasteelmoord. "Meester Vermassen moet opletten met wat hij vertelt en met publieke verklaringen te doen in een procedure die nu nog op het niveau van de raadkamer zit. Als het gaat over de kasteelmoord moet meester Vermassen - die minstens advocaat is geweest in de zaak - zich onthouden", snoert het parket-generaal Vermassen de mond.

"Assisenpleiters die schimmige combinaties zoeken"

De hele discussie rond de procedure voor het hof van assisen is opnieuw losgebarsten in een andere zaak, namelijk die rond de vrijspraak van Bernard Wesphael. Volgens sommige analisten bewijst dat het nut van de klassieke assisenprocedure, een procedure die binnenkort verdwijnt. Voor de correctionele rechtbank zou Wesphael namelijk allicht veroordeeld zijn geweest, luidt hun redenering.

"Die veronderstellingen zijn nogal gemakkelijk, en terug te vinden in de mond van mensen die het assisenhof van vroeger zeer genegen zijn. Bepaalde advocaten, die gekend zijn als assisenpleiters, hebben daar argumenten voor en dat is hun goede recht", aldus parketwoordvoerder Debrauwere. "Maar de wetgever heeft het principe gewild dat - op enkele uitzonderingen na - alle zaken correctioneel worden behandeld. En wij volgen de wetgever."

"Als men allerlei schimmige combines en combinaties zoekt, dan laat ik dat voor de rekening van zij die dat beweren", voegt Debrauwere daar nog aan toe.

"Geen onderzoek naar onderzoek Wesphael"

Dominique Debrauwere van het Gentse parket-generaal komt ook kort terug op de kritiek die werd gegeven tijdens het proces Wesphael op het werk van de speurders van het parket van Brugge. "Er komt geen onderzoek naar dat onderzoek", reageert Debrauwere kort. "Ik zie niet in waarom er een onderzoek zou moeten komen, daar is geen aanleiding toe."

"Als er bij elke vrijspraak - en er zijn er heel wat in ons systeem - een onderzoek zou moeten komen naar het gevoerde onderzoek, dan zouden we veel werk hebben, en zouden bepaalde mensen niet tevreden zijn", besluit de parketwoordvoerder.