Gereglementeerde boekenprijs vanaf voorjaar 2017

In het voorjaar van 2017 komt er in Vlaanderen een gereglementeerde boekenprijs. De Vlaamse regering heeft daarover het ontwerpdecreet goedgekeurd. Met de maatregel - waarover maandenlang uitgebreid is gediscussieerd - wil Cultuurminister Sven Gatz (Open VLD) de boekensector "versterken en wapenen voor de toekomst". Boek.be betreurt de hoge bibliotheekkorting in het ontwerpdecreet.

Vanaf volgend voorjaar komt er een gereglementeerde boekenprijs. Cultuurminister Gatz heeft daarover een ontwerpdecreet goedgekeurd. De Vlaamse boekhandels hebben het momenteel erg moeilijk, onder meer door concurrentie van onlineverkopers en grote ketens die boeken veel goedkoper kunnen aanbieden. Het decreet probeert hieraan een mouw te passen.

Ieder boek dat op de Vlaamse markt komt, krijgt een minimumprijs toegewezen. Gedurende de eerste zes maanden mogen verkopers maximaal 10 procent korting geven op die vaste prijs. Daarna is de boekenprijs opnieuw vrij. Ook de verkoop online valt onder de regeling. De Vlaamse uitgevers die online boeken verkopen, zelfs via buitenlandse internetaanbieders, moeten de gereglementeerde boekenprijs volgen.

Voor bibliotheken en scholen zijn wel hogere kortingen tot 25 procent mogelijk en daar knelt volgens Boek.be het schoentje. "We vrezen echter dat bibliotheken dit als een verworven recht zullen beschouwen en dat bestaande partnerships hierdoor in gevaar zullen worden gebracht. We weten dat voor de lokale boekhandel de korting nog zwaarder zal gaan wegen op de al zeer beperkte winstmarge van de boekhandel en dat tal van hen dus in de problemen zullen komen. "

McPHOTO / INSADCO / Bilderbox

Wat met Brussel en Wallonië?

Het is op termijn ook de bedoeling om ook Brussel en de Franse gemeenschap mee in het bad te trekken. Voor Brussel worden gesprekken aangevat met de federale overheid. "Een grote boekhandel in de hoofdstad zal zijn Nederlandstalige boeken vermoedelijk wel aan dezelfde prijs aanbieden als elders in Vlaanderen", zegt minister Gatz.

Met de Franse Gemeenschap zijn gesprekken gaande om een zo uniform mogelijke toepassing van het Vlaams decreet en het toekomstige decreet aan Franstalige zijde te realiseren.