Maar één op de drie weet wie in de regeringen zit

Maar 36 procent van de Vlamingen blijkt te weten welke partijen in de Vlaamse regering zitten. Voor wat betreft de federale regering blijkt amper 32 procent te weten hoe die is samengesteld. Dat blijkt uit een peiling in opdracht van "Terzake".

Iets meer dan een derde van de Vlamingen (36 procent) kent de juiste samenstelling van de Vlaamse regering. 71 procent weet dat de N-VA ervan deel uitmaakt, 61 procent CD&V en 52 procent Open VLD. 17 procent van de Vlamingen denkt dat de SP.A in de Vlaamse regering zit. 44 procent van de Vlamingen geeft een verkeerde samenstelling van de Vlaamse regering op, en 20 procent zegt gewoon niet te weten welke partijen in de Vlaamse regering zitten.

De kennis over de samenstelling van de Vlaamse regering is het grootst bij kiezers van Groen, CD&V en N-VA. Kiezers van SP.A, Vlaams Belang en PVDA hebben het vaker mis. VB- en PVDA-kiezers geven vaker aan het niet te weten.

Voor wat de federale regering betreft, blijkt de kennis nog poverder. Amper 32 procent van de Vlamingen weet te vertellen welke Vlaamse partijen er deel van uitmaken. 43 procent geeft een foute samenstelling en 25 procent zegt niet te weten welke Vlaamse partijen er in de coalitie zitten. 64 procent van de Vlamingen weet dat de N-VA mee aan het federale roer staat, 60 procent CD&V en 54 procent Open VLD. 11 procent denkt ook dat de SP.A in de federale regering zit.

Hier is de kennis over de samenstelling het grootst bij CD&V- en N-VA-kiezers. Kiezers van Open VLD hebben het vaker fout en VB-kiezers geven vaker aan het gewoon niet te weten.

Hoger geschoolde mannen, kaderleden en bedienden hebben het vaker juist, jongeren en arbeiders zitten vaak fout. Lager geschoolden, vrouwen en inactieven blijven het antwoord vaker schuldig.