Overvloedige regenval juni erkend als algemene ramp

De Vlaamse regering heeft op voorstel van minister-president Geert Bourgeois (N-VA) de overvloedige regenval van 27 mei tot 26 juni dit jaar in heel Vlaanderen erkend als algemene ramp. Ook de windhoos van 29 en 30 augustus 2015 krijgt die erkenning waardoor de slachtoffers snel in aanmerking kunnen komen voor financiële vergoeding.

Behalve de erkenning van de wateroverlast dit jaar en de windhoos vorig jaar, wordt ook de geografische afbakening van de ramp van 5 juni 2015 uitgebreid. Ingelmunster wordt toegevoegd aan de lijst van zwaar getroffen gemeenten, waardoor de inwoners en bedrijven daar een beroep kunnen doen op het Rampenfonds.

“Door de erkenning van deze rampen, en de geografische afbakening ervan, zorgt de Vlaamse regering ervoor dat diegenen die getroffen werden snel in aanmerking kunnen komen voor een financiële tegemoetkoming. Voor de ramp van juni 2016, die nu als algemene ramp is erkend, komen alle 308 gemeenten in aanmerking. Slachtoffers hebben na de erkenning drie maanden de tijd om hun dossier bij het Vlaams Rampenfonds in te dienen", aldus Bourgeois.

Nog twee erkenningsdossiers hangende

Vlaanderen is sinds de zesde staatshervorming bevoegd voor de erkenning van rampen en de financiële tegemoetkoming ervan. De erkenning gebeurt op basis van adviezen van het KMI, dat in dit geval bevestigde dat de neerslag uitzonderlijk was.

Momenteel zijn nog twee andere erkenningsdossiers in voorbereiding: de schade door hagel, windhoos en rukwinden op 23 juni 2016 en de overvloedige regenval op 23 juli 2016.