"Hitler schreef zélf boek dat hem vergelijkt met Jezus"

"Leven en redevoeringen van Adolf Hitler", een boek dat in 1923 uitkwam, is niet geschreven door de auteur op de kaft, maar door Adolf Hitler zelf. Dat zegt historicus en professor Thomas Weber. "Schaamteloze maar uitgekiende zelfpromotie" zo noemt hij het.

"Adolf Hitler, sein Leben, seine Reden" werd gepubliceerd in 1923, twee jaar voor zijn autobiografie "Mein Kampf" en tien jaar voor Hitler aan de macht kwam. In het boek wordt hij de "verlosser van Duitsland" genoemd, en zelfs vergeleken met Jezus Christus.

De auteur van het boek is Victor von Koerber, een Duitse aristocraat en oorlogsheld. Zo staat het toch op de kaft. Maar historicus Thomas Weber, professor aan de universiteit van Aberdeen in Schotland, is er zo goed als zeker van dat Hitler het boek zelf heeft geschreven. 

Professor Weber kwam tot die overtuiging toen hij onderzoek deed voor een ander boek, waarin hij nagaat hoe Hitler een nazi werd. "Ik stootte op een verwijzing naar persoonlijke documenten van Koerber die zich bevinden aan de universiteit van Witwatersrand in Johannesburg", zegt hij. Weber reisde naar Zuid-Afrika en ontdekte tot zijn verrassing dat de documenten nog niet eerder waren onderzocht.

"Verschrikkelijk sluw en manipulatief"

"Ik besefte snel dat Koerber, die later afstand nam van de nazi's, niet de echte auteur van het boek was", zegt de historicus. Hij zegt meerdere brieven te hebben gevonden waarin gezinspeeld wordt op het feit dat Hitler, en niet Koerber het boek had geschreven. En ook een document uit 1938, waarin melding wordt gemaakt van een boek "geschreven op het initiatief en met de actieve medewerking van Adolf Hitler".

De ontdekking is betekenisvol, zegt Weber. "Het toont aan dat Hitler zijn weg naar de top al eerder dan gedacht en op een erg manipulatieve manier plande. Hij zag zichzelf al vroeger dan we dachten in de rol van de verlosser van Duitsland."

"Hitler was een verschrikkelijke sluwe en manipulatieve politicus. Hij wist niet alleen dat hij met een politiek verhaal ruimte kon maken voor zichzelf, maar ook dat hij de verwachting kon scheppen van een nieuw soort leiderschap dat niemand anders beter zou kunnen invullen dan hijzelf."

De bevindingen van professor Weber komen volgend jaar uit in een boek.

Meest gelezen