"Het asielbeleid moet opnieuw menselijker worden"

Het asielbeleid in ons land moet opnieuw menselijker worden. Dat zegt Vluchtelingenwerk Vlaanderen dat het beleid van het voorbije jaar heeft geëvalueerd. De organisatie vraagt dat het systeem van preregistratie wordt afgeschaft.
Sophie Kip

Vluchtelingenwerk Vlaanderen geeft toe dat er vorig jaar crisismaatregelen nodig waren, toen meer dan 44.000 vluchtelingen naar ons land kwamen. Maar dit jaar daalde hun aantal tot 12.000 en dus zijn die maatregelen niet meer nodig, zegt Charlotte Vandycke.

"De preregistratie voor vluchtelingen bestaat nog steeds. Daardoor kunnen mensen niet onmiddellijk asiel aanvragen en wordt hun rechtspositie heel onzeker", zegt Vandcyke.

"Er zijn mensen die voor een tweede keer met nieuwe elementen asiel aanvragen, en zij belanden op straat in afwachting van de inoverwegingname van hun aanvraag. Wij vragen om de situatie te herbekijken en terug te gaan naar een asielbeleid waar de bescherming van de mensen centraal staat en niet zozeer de ontrading", aldus Vandycke.

Concreet vraagt Vluchtelingenwerk Vlaanderen de afschaffing van het preregistratiesysteem en het ontwikkelen van een draaiboek voor crisismanagement dat onmiddellijke registratie van asliezoekers te allen tijde waarborgt. Voorts moet er een einde komen aan ontradingscampagnes die stoelen op foutieve, onvolledige en subjectieve informatie.