Bpost haalt wettelijke normen verzendingstijd niet

Bpost heeft de wettelijke kwaliteitsnorm voor de uitreiking van binnenlandse prioritaire brievenpost niet gehaald in 2015, zo meldt het BIPT. De post- en telecomregulator legt het postbedrijf daarom een verplichte investering van 600.000 euro op ter verhoging van de kwaliteit. Er is sprake van het slechtste resultaat van de laatste tien jaar.
Jonas Hamers / ImageGlobe

Uit het jaarlijks nazicht door het BIPT bleek dat bij de klassieke brief, de "binnenlandse prioritaire stukpost briefwisseling", 91,3 procent de bestemmeling bereikte daags na verzending. Twee dagen na verzending wordt dat 97,3 procent.

"Dit is het laagst bereikte resultaat in de laatste tien jaar. Bpost voldoet daarmee niet aan de doelstelling uit de postwetgeving die vereist dat 93 procent van de binnenlandse zendingen besteld worden binnen termijn D+1", zegt het BIPT.

Ook de resultaten van de verzendingstermijnen voor de vier overige gecontroleerde postdiensten (niet prioritaire post bij bedrijven, aangetekende zendingen, postpakketten en binnenkomende prioritaire grensoverschrijdende brievenpost) zijn beduidend minder dan de vorige jaren. Dit alles vertaalt zich in een afname van de gemiddelde gerealiseerde kwaliteit in 2015 (92,4 procent), tot de laagste score sinds 2006. Hierdoor haalt bpost de doelstellingen volgens het vijfde beheerscontract niet.

Het BIPT stelt dat de daling van de kwaliteit de regelmatigheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening in het gedrang kan brengen. Uiterlijk op 24 oktober zal Bpost voor de verplichte investering van 600.000 euro, een correctiemaatregel, een gedetailleerd investeringsproject voorleggen aan de regulator. Het BIPT verwacht dat het postbedrijf de naleving van verzendingstermijnen opnieuw op het niveau zal brengen van de laatste drie jaren door voldoende aandacht te besteden aan de kwaliteit van dienstvoering.