CD&V eist koppeling meerwaardetaks en vennootschapsbelasting

Vicepremier Kris Peeters komt vannacht niet meer naar de ambtswoning van premier Michel. Hij stelt voor dat de regeringstop morgenochtend om 9 uur bijeenkomt. CD&V eist een koppeling van de meerwaardetaks en lagere vennootschapsbelasting en de realisatie daarvan moet volgens de partij parallel gebeuren.

Sinds gisteravond acht uur liggen de gesprekken tussen de federale topministers stil. Toen ging vicepremier Kris Peeters (CD&V) op zijn kabinet overleggen met de top van zijn partij. Iets voor middernacht is dan bekendgemaakt dat Peeters vannacht niet meer terugkomt.

Hij stelt de andere ministers voor om morgenochtend om negen uur te vergaderen met premier Charles Michel (MR). CD&V wil dat de door de partij geëiste meerwaardebelasting op aandelen en afgeleide producten er komt, gekoppeld aan de lagere vennootschapsbelasting. CD&V eist ook dat beiden parallel gerealiseerd worden. 

Premier Charles Michel (MR) had eerder een compromistekst uitgewerkt om de standpunten van zijn coalitiepartners te verzoenen, maar voor de christendemocraten ging dat niet ver genoeg. Zo zou er slechts sprake zijn van de meerwaardebelasting op aandelen -waar CD&V op hamert- te "bestuderen", terwijl de lagere vennootschapsbelasting -een eis van de N-VA- wel uitgevoerd zou worden.

CD&V eist nu de gelijktijdige invoering van een heffing op de meerwaarde van de verkoop van aandelen en afgeleide producten samen met de lagere vennootschapsbelasting en niet het een na het andere. "Fiscale rechtvaardigheid is niet iets wat we maar lichtzinnig in de mond nemen, er moeten concrete hervormingen komen", zo zei Peeters eerder nog.

De andere partijen, vooral dan de N-VA en Open VLD, zien die meerwaardetaks evenwel niet zitten en vrezen dat die de beleggers zal afschrikken en de economie zou vertragen. Een compromis zou kunnen zijn dat er een plafond komt waardoor de kleine belegger ontzien wordt.

Hoe dan ook dringt de tijd: morgenmiddag om twee uur moet premier Charles Michel in het parlement zijn beleid voorstellen in zijn "State of the Union". Als er geen akkoord komt, wordt dat moeilijk, zeker als de gesprekken pas om negen uur hervat worden. Onze radiocollega Johny Vansevenant spreekt dan ook van een "totale zenuwenoorlog".

Wel principieel akkoord over begrotingscijfers

Het overleg over de begroting verloopt al dagen moeizaam, maar vanavond was er dan toch een beetje witte rook. Zo zijn de topministers het dan wel eens over de begrotingscijfers en -tabellen. Veel details zijn er daarvan nog niet vrij gegeven, maar onze collega's ter plaatse hebben toch al een aantal contouren kunnen ontwaren.

Zo zou er in principe op alle departementen bespaard moeten worden. Dat zou dus ook het geval zijn op Gezondheid. Zo zou het gebruik van antibiotica ontmoedigd worden, evenals het vervroegd pensioen. Er zouden ook meer heffingen komen op tankkaarten voor leasewagens en de roerende voorheffing op rente-inkomsten zouden opgetrokken worden.

Vrijwel zeker is er dat NIET geraakt wordt aan de btw, ook niet aan de index en de werkloosheid zou niet in tijd beperkt worden. Dat alles is vooralsnog wel onder voorbehoud, zeker als er over de structurele hervormingen geen akkoord zou zijn. Alles samen moest de regering zo'n drie miljard euro vinden. Daarin zit een buffer van 600 miljoen euro voor tegenvallers.

De Franstalige liberalen van de MR vonden dat deelakkoord over die begrotingscijfers voldoende om morgen voor te stellen in het parlement, maar zowel CD&V als de N-VA bleven er op hameren dat ook hun eisen inzake hervormingen mee zouden worden opgenomen. Zoals wel vaker in de Wetstraat is er dus geen akkoord als er niet over alles een akkoord is.