Meer jobs in de horeca, "vermoedelijk door minder zwartwerk"

Het aantal vaste jobs in de horeca is de eerste drie maanden van dit jaar met 2,2 procent gestegen tegenover dezelfde periode vorig jaar. Ook het aantal flexi-jobs zit in de lift. Dat zou onder meer te wijten zijn aan de begeleidende maatregelen die sinds de invoering van de witte kassa zijn genomen. "We vermoeden dat veel zwartwerk daardoor werd omgezet in "witte jobs"", klinkt het op het kabinet van staatssecretaris voor Bestrijding van sociale fraude Philippe De Backer (Open VLD). Er zouden ook veel nieuwe werkgevers zijn gestart, wat ook extra jobs creëert. Horeca Vlaanderen is minder positief over de werkgelegenheid in de sector.

Tijdens de eerste drie maanden van dit jaar werkten 126.004 mensen in de horeca, zo blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Vorig jaar waren dat er maar 123.334, het jaar daarvoor 120.902. Daarnaast piekt ook het aantal flexi-jobs (waardoor iedereen die minstens vier vijfde werkt onbeperkt kan bijverdienen in de horeca, nvdr.). Al 20.000 mensen maakten er dit jaar gebruik van in 5.439 horecazaken.

"Sinds de invoering van de witte kassa hebben we heel wat begeleidende maatregelen genomen en we zien dat die werken", zegt Lotte Van der Stockt, woordvoerster van De Backer. Zo kunnen de overuren voor voltijdsen bruto worden uitgekeerd, is er een RSZ-korting en een verhoging van de overuren.

Op het kabinet van De Backer vermoedt men daarnaast ook dat heel wat zwartwerk in "witte jobs" is omgezet, al is het uiteraard niet mogelijk om cijfers van zwartwerk te raadplegen.

Nog volgens het kabinet zijn er ook veel jobs bijgekomen door het feit dat er veel nieuwe werkgevers zijn gestart. Zou zouden veel nieuwe starters de sprong wagen omdat ze zien dat er nu eerlijke concurrentie mogelijk is. "Dat is logisch want vroeger zou je een concurrent hebben gehad die veel meer met zwartwerk werkte."

"Geen extra arbeidsplaatsen, faillissementen in stijgende lijn"

Horeca Vlaanderen vermoedt dat de stijging van het aantal voltijdse equivalenten in de horeca alleen komt van werknemers die vroeger gedeeltelijk in het zwart werkten en nu volledig officieel werken. Er zijn de voorbije maanden dan ook geen arbeidsplaatsen bijgekomen in de vaste tewerkstelling, noch voltijds, noch deeltijds, aldus de sectorfederatie. 

Horeca Vlaanderen wijst er verder op dat het aantal faillissementen in de sector in stijgende lijn zit. "In zes maanden tijd zijn daardoor bijna 3.000 arbeidsplaatsen verloren gegaan." Bovendien blijkt uit een bevraging door de federatie dat een kwart van de ondernemers de voorbije maanden personeel heeft moeten ontslaan, en dat nog eens een kwart de volgende maanden mensen zal moeten laten gaan.

Volgens Horeca Vlaanderen moeten de grootste problemen nog komen. "De geregistreerde kassa is verplicht sinds begin dit jaar, het aantal faillissementen zal de volgende maanden alleen maar toenemen. Bovendien moet ze nog worden geïnstalleerd in de helft van de Brusselse en Waalse zaken", zegt de federatie. "Zonder extra begeleiding wordt 2017 een donker jaar voor de tewerkstelling in onze sector." Horeca Vlaanderen blijft pleiten voor lagere lasten op arbeid en een btw-verlaging.