Meer vaststellingen dikkedarmkanker in Vlaanderen door vroege screening

Er werden in 2014 in Vlaanderen 21 procent meer gevallen van dikkedarmkanker vastgesteld dan in 2013. Dat meldt de Stichting Kankerregister. Die forse stijging is bijna uitsluitend toe te schrijven aan de toename van het aantal vroegtijdige diagnoses bij 56- tot 74-jarigen. Sinds 2013 kunnen Vlamingen binnen die leeftijdscategorie namelijk gratis hun stoelgang laten screenen.

In 2014 werden in Vlaanderen 6.605 nieuwe gevallen van dikkedarmkanker vastgesteld, tegenover 5.463 in 2013. Een toename met 21 procent, maar volgens dokter Liesbet Van Eycken van de Stichting Kankerregister tonen de cijfers vooral aan "dat het Vlaams bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker zijn start niet heeft gemist".

Dat onderzoek van de Vlaamse overheid en het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO) loopt sinds eind 2013. Mensen tussen de 56 en 74 jaar oud krijgen een uitnodiging in de bus om gratis een staal van hun stoelgang op te sturen. Op basis daarvan kunnen dikkedarmkanker -of de voorlopers ervan- tijdig worden opgespoord, wat de kans op genezing verhoogt. "Het doel van het programma is om zoveel mogelijk kankers op te sporen in een vroeg stadium. De cijfers laten zien dat het gewerkt heeft", zegt Van Eycken.

Ook Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) reageert tevreden op de voorlopige resultaten van het onderzoek. "Deze cijfers tonen aan dat ons bevolkingsonderzoek doet wat het moet doen, namelijk meer kankers opsporen in een vroeg stadium, zodat ze sneller en met betere genezingskans behandeld kunnen worden", verklaart Vandeurzen.

Dikkedarmkanker is in ons land een van de meest voorkomende vormen van kanker. Bij mannen staat het op een derde plaats, na prostaat- en longkanker. Bij vrouwen is het na borstkanker zelfs de meest voorkomende tumor.