N-VA weerstaat de dreiging van Vlaams Belang

Van een terugloop van N-VA-kiezers naar Vlaams Belang is voorlopig geen sprake. Dat blijkt uit de nieuwe peiling van de VRT en De Standaard. De score van de grootste partij van Vlaanderen blijft stabiel, ondanks de recente interne strubbelingen over het communautaire programma.

De N-VA blijft in de nieuwe peiling afgetekend de grootste Vlaamse partij. Met 27,8 procent torenen de Vlaams-nationalisten ver boven de anderen uit. Maar ze blijven wel een heel eind verwijderd van het recordresultaat bij de verkiezingen van 2014 (32,4 procent).

In vergelijking met de vorige peiling in maart is de score van de N-VA stabiel. Nochtans werd de peiling afgenomen in een periode van interne strubbelingen. Maar de heisa rond het communautaire programma, die uitmondde in het vertrek van Kamerleden Hendrik Vuye en Veerle Wouters, lijkt de partij niet te schaden.

Net voor de peiling werd afgenomen, stelde de N-VA trouwens ook haar veelbesproken veiligheidsplan voor, dat heel wat kritiek kreeg van de andere partijen.

Van een terugloop van N-VA-kiezers naar Vlaams Belang is in deze peiling geen sprake. De partij van voorzitter Tom Van Grieken blijft stabiel op 8,1 procent (evenveel als bij de vorige peiling en enkele procenten meer dan bij de verkiezingen). De rechterflank van de N-VA blijft voorlopig dus goed afgedekt.

Als we kijken naar de kiesintenties blijkt dat van de potentiële N-VA-stemmers er meer kiezen voor CD&V of Open VLD dan voor Vlaams Belang. In het centrum lijkt er op dit moment dus meer ruimte te liggen voor stemmenwinst (of -verlies) dan op rechts.