4 vragen over de meerwaardebelasting op aandelen

De regering heeft zich gisteravond vastgereden op een nieuwe meerwaardebelasting op aandelen, een eis van CD&V. Maar waarover gaat het eigenlijk?

1. Wat houdt het CD&V-voorstel in?

Het gaat om een belasting die je betaalt als je beursgenoteerde aandelen verkoopt. CD&V wil dat beleggers 30 procent van de meerwaarde afstaan als ze hun aandelen binnen het jaar opnieuw verkopen. Wie zijn aandelen langer behoudt, betaalt elk jaar wat minder belasting, zodat wie na 15 jaar verkoopt nog zo'n 7,5 procent meerwaardebelasting moet betalen.

Belangrijk om te weten:

  • Er is een vrijstelling van 50.000 euro per persoon. Die kan je in 1 jaar opgebruiken of spreiden over 10 jaar. Dat wil zeggen dat je geen meerwaardebelasting moet betalen op de eerste 5.000 euro meerwaarde die je in een jaar boekt. Op die manier wil CD&V de kleine belegger sparen.
  • Aandelen in kmo's en start-ups zijn vrijgesteld, maar de meerwaarde moet wel geherinvesteerd worden.
  • Minwaarden -eventuele verliezen- zijn aftrekbaar via de personenbelasting, zij het onder bepaalde voorwaarden en niet altijd volledig
  • Meerwaarden die eerder werden opgebouwd blijven buiten schot.

2) Er is toch al zo'n belasting?

Dat klopt. Het voorstel van CD&V is in feite een uitbreiding van de speculatietaks die sinds begin dit jaar van kracht is. De speculatietaks houdt in dat beleggers een taks van 33 procent betalen op de meerwaarde als ze binnen zes maanden na aankoop beursgenoteerde aandelen met winst verkopen.

De belasting heeft echter veel minder opgebracht dan verhoopt. En ze heeft ook de opbrengst uit de beurstaks fors doen slinken. Dat is een taks van 0,27 procent bij de aankoop en de verkoop van aandelen. Na 8 maanden in 2016 was de opbrengst van beide belastingen samen -de speculatietaks en de beurstaks- met meer dan 50 miljoen euro gedaald.

Dat komt omdat beleggers veel minder snel aandelen verkopen en opnieuw kopen. Anders moeten ze immers 30 procent van de meerwaarde afstaan. Het doel, de grote vermogens meer laten bijdragen, is dus grandioos mislukt.

3) Waarom dringt CD&V hier zo op aan?

De christendemocraten zijn al sinds de regeringsonderhandelingen, ruim twee jaar geleden, op zoek naar een manier om de grote vermogens te laten bijdragen via een zogenoemde vermogenswinstbelasting. Maar de coalitiepartners in de federale regering zien dat niet zitten.

Eerdere pogingen van CD&V werden afgeblokt in de onderhandelingen. De afgezwakte speculatietaks kreeg men er uiteindelijk wel door, maar die haalde zoals gezegd dus weinig uit. Vandaar dat CD&V deze keer alles op alles zet om meer binnen te halen.

4) Zal de belasting haar doel bereiken?

Volgens CD&V is het een rechtvaardig en evenwichtig voorstel dat een bijdrage vraagt van de mensen met een groot vermogen. Tegenstanders, zoals bij Open VLD, waarschuwen voor schade aan de economie en het ondernemersklimaat.

De VFB (Vlaamse Federatie van Beleggers) vreest dat er nog minder aandelen verhandeld zullen worden. Kleinere bedrijven, die het vooral moeten hebben van Belgische aandeelhouders en die de beurs nodig hebben om risicokapitaal op te halen, zouden daar het slachtoffer van kunnen worden.

Bovendien vinden ze de vrijstelling van 5.000 euro per jaar te laag, waardoor de kleine belegger volgens hen toch getroffen zou worden. De allerrijksten zouden dan weer ontsnappen omdat ze beleggen via vennootschappen.