"Meerwaardeheffing op aandelen zal weinig opbrengen"

Professor Gert Peersman, docent Financiële Economie aan de UGent, gelooft niet dat de meerwaardetaks die CD&V wil invoeren op aandelen en afgeleide producten veel geld in de regeringsla zal brengen. Daardoor zijn er wellicht te veel achterpoortjes, zegt hij.

De discussie tussen de federale regeringspartijen over de begroting en structurele economische hervormingen zit sinds gisteravond muurvast. Oorzaak is de eis van CD&V dat er onverwijld een belasting wordt ingevoerd op de meerwaarde bij de verkoop van aandelen en afgeleide producten daarvan. Volgens vicepremier Kris Peeters (CD&V) is die vorm van fiscale rechtvaardigheid een absolute voorwaarde om de begroting goed te keuren.

In "De afspraak" op Canvas vanavond toonde de Gentse professor Economie Gert Peersman begrip voor die visie, maar hij gelooft niet dat die nieuwe belasting de overheid veel zal opleveren.

Om dat politiek haalbaar te maken, zullen er wellicht te veel achterpoortjes en uitzonderingen worden ingebouwd, waardoor de opbrengst van die nieuwe belasting niet zo hoog zal zijn. Peersman spreekt in dat verband over een "symbooldossier". 

Grote vermogens zullen hoe dan ook manieren vinden om aan de nieuwe meerwaardebelasting te ontsnappen; dat kan onder meer door hun vermogen in een vennootschap onder te brengen, zoals gebruikelijk is, en zo te ontsnappen aan een heffing. Peersman vergelijkt dat met de speculatietaks waardoor beleggers wachten om hun meerwaarde op te nemen en de overheid dus minder transactiebelastingen heft.

De meerwaardebelasting zou dan ook niet gelden voor bijvoorbeeld vastgoed, dat plots veel kapitaal zou aantrekken, waardoor huizen en wonen voor iedereen nog duurder zou worden als ongewenst neveneffect.

Naar meerwaardebelasting op vermogen?

Veel meer dan de bij de begrotingsgesprekken haastig op tafel gegooide meerwaardebelasting, ziet Gert Peersman heil -niet in nog eens extra belastingen- maar wel in een meer faire en diepgaande fiscale hervorming, waarbij naast arbeid ook vermogens belast zouden worden.

Peersman vindt ook dat er geen extra belastingen moeten komen, maar dat die wel eerlijker moeten worden. De overheid moet een evenwicht vinden tussen belastingen die enerzijds het minst schadelijk zijn voor de economische groei en anderzijds rechtvaardig zijn.

Belangrijk daarbij is dat het systeem dan uniform zou zijn, want nu is het belastingsysteem veel te ingewikkeld, waardoor er te veel uitzonderingen zijn wat in het voordeel is van dure topfiscalisten en de mensen die hen kunnen betalen. Hoe dan ook is het volgens hem essentiel om niet meer te belasten, want de belastingen zijn hier al erg hoog, maar wel om meer rechtvaardig te belasten.

"Begrotingsevenwicht niet voor deze legislatuur"

Professor Peersman gelooft overigens niet dat ons land een begrotingsevenwicht zal bereiken tijdens deze legislatuur, tot 2019 dus, en wellicht ook niet in de volgende legislatuur. 

Dat is ontmoedigend voor de regering-Michel die daar naartoe wou gaan, maar dat nu ondertussen ook uitgesteld heeft. Peersman had eerder al kritiek geuit op de vooruitzichten van deze regering, maar die heeft anderzijds wel positieve dingen gerealiseerd, vindt hij.

Zo haalt hij de stijging van de productiviteit aan, het aanpakken van de loonhandicap met de competiviteit en de -zij het weliswaar beperkte- taxshift die de regering heeft doorgevoerd.