Somers is sluipverkeer rond Mechelen door kilometerheffing beu

De Mechelse burgemeester Bart Somers (Open VLD) spoort Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) aan om de kilometerheffing versneld te evalueren. Somers stelt in zijn eigen regio veel sluipverkeer vast en wil dat Weyts daar wat aan doet.

Op de gewestweg N16, die de E19 en de A12 verbindt, staan er de laatste maanden ellenlange files, die mogelijk het gevolg zijn van sluipverkeer. Volgens Somers willen de vrachtwagens de tolpoorten vermijden door van de ene naar de andere snelweg te rijden.

Hij vermoedt dat er ook op andere plaatsen in Vlaanderen ontwijkingsgedrag is en wil daarom een versnelde evaluatie van de kilometerheffing.

"De minister heeft van in het begin gezegd dat hij openstond voor een evaluatie van de invoering van die tolheffing. Dus ik ga de minister vragen of hij hier zijn verantwoordelijkheid opneemt", zei Somers op Radio 2 Antwerpen. Een mogelijke oplossing voor het sluipverkeer op de N16 volgens Somers: ook daar tolpoorten zetten.

"Sinds eind september meten we opnieuw"

Minister van Mobiliteit Weyts zegt dat er al opnieuw metingen uitgevoerd worden, maar het werk zal nog niet meteen afgerond zal zijn. "Zoals afgesproken voor de start van de kilometerheffing, werd er uitgebreid en gedetailleerd gemeten op 426 locaties in Vlaanderen. Daarnaast werden alle gemeenten aangeschreven om aan te duiden welke locatie onderdeel dienen te zijn van deze analyse. Sinds eind september zijn we opnieuw aan het meten op die locaties. Metingen die lopen tot Pasen volgend jaar."

Indien nodig zal minister Weyts daarna stappen ondernemen om het probleem aan te pakken. "Als uit die controlemeting blijkt dat er ten opzichte van de nulmeting een significante toename is van sluipverkeer door de kilometerheffing, dan kunnen we op verschillende manieren ingrijpen. Dat kan gaan om infrastructurele maatregelen, de omleiding van vrachtverkeer of de opnamen van de betrokken wegen in het betolde wegennet. Dat laatste vereist een wijziging van het decreet. We hebben dus alle voorzorgsmaatregelen genomen en kunnen optreden wanneer er zich significante wijzigingen door de kilometerheffing voordoen."