Uitbaters Thais massagesalon veroordeeld voor mensenhandel

In Dendermonde zijn de uitbaters van een Thais massagesalon veroordeeld wegens mensenhandel, het aanzetten tot prostitutie en wiswaspraktijken. Ze kregen wel erg lichte straffen omdat de feiten al dateren van tien jaar geleden.

De eigenaar van het massagesalon kreeg drie jaar opsluiting met uitstel. De anderen moesten een schuldverklaring ondertekenen en kregen geen straf. Er was twee jaar celstraf voor een aantal mensen die in Thailand meisjes zochten om naar hier te halen, maar die waren niet aanwezig en ontsnappen dus.

De rechtbank sprak opvallend zachte straffen uit voor toch ernstige feiten. Dat komt omdat de feiten dateren van tien jaar geleden en de rechter vond dat de redelijke termijn was verstreken om nog zware straffen uit te spreken.

De feiten zijn echter ernstig: mensenhandel, het aanzetten tot prostitutie en witwaspraktijken. De daders lokten meisjes uit Thailand met de belofte van een goede baan in ons land, maar dat bleek bij aankomst te bestaan uit gedwongen prostitutie en opsluiting. Alle inkomsten van de meisjes ging naar de uitbaters van het massagesalon in Wetteren.