Aantal asielzoekers in Duitsland daalt fors

Het aantal asielzoekers dat in Duitsland aankomt, is dit jaar sterk gedaald. Tijdens de eerste negen maanden van dit jaar kwamen er 213.000 kandidaat-asielzoekers het land binnen. In dezelfde periode vorig jaar werden er nog 577.000 nieuwkomers geteld. "Dit jaar is het gelukt om het aantal vluchtelingen dat naar Duitsland is gekomen aanzienlijk te verminderen", verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maizière.

De Maizière benadrukt dat er sprake is van een ommekeer bij de behandeling van de asielaanvragen. "In de laatste week van september heeft de federale dienst voor migratie voor het eerst weer meer beslissingen genomen dan er aanvragen waren binnengekomen", zo stelde de CDU-politicus.

In totaal werden in 2016 al 460.000 aanvragen afgehandeld. Dat is een stijging met 165 procent in vergelijking met de eerste drie kwartalen van 2015. Alleen al in september 2016 werden bijna 70.000 beslissingen genomen. Heel wat van de asielaanvragen hadden nog betrekking op mensen die in 2015 naar Duitsland waren gekomen.