Akkoord tussen deelstaten over verdeling van klimaatinspanningen

De Vlaamse, Waalse en Brusselse ministers van Energie en Klimaat hebben een akkoord bereikt over de verdeling van de Belgische klimaatinspanningen tot 2020. Daardoor kan 450 miljoen euro worden vrijgemaakt om een klimaatbeleid te voeren.

Vlaanderen en Wallonië raakten het lang niet eens over hoe ze de inspanningen voor groene stroom onderling zouden verdelen en of ze eventuele overschotten van elkaar konden overnemen. Nu is er dus een akkoord.

"Dat betekent heel concreet dat als Wallonië een overschot heeft en wij in Vlaanderen een tekort, dat Wallonië een goede prijs aan ons geeft voor de overschotten die zij hebben", legt Vlaams minister voor Energie Bart Tommelein (Open VLD) uit. "Het leek ons logisch dat Wallonië in dergelijke situatie solidair zou zijn met Vlaanderen. Dat is een afspraak die we gemaakt hebben en die we vandaag ook hebben afgeklopt."

In Vlaanderen zal het vrijgekomen geld onder andere gaan naar meer energie-efficiënte scholen en sociale woningen.