Gemeentelijk onderwijs wil af van katholieke perceptie

Het stedelijk en gemeentelijk onderwijs wil zich vanaf nu uitdrukkelijk als neutraal onderwijs voorstellen dat openstaat voor iedereen. Vanmorgen is daarover een beginselverklaring van de Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten (OVSG) ondertekend.

Het stedelijk en gemeentelijk onderwijs is sowieso neutraal, net als het Gemeenschapsonderwijs. Maar neutraal onderwijs betekent volgens Patriek Delbaere van de OVSG niet dat we de verschillen tussen de leerlingen zouden wegmoffelen. Hij verwijst naar de diversiteit in de gemeentescholen, niet alleen in de steden, maar ook in de landelijke gebieden. Delbaere heeft het over 10 à 20 procent kinderen van vreemde origine.

"Daarmee moeten we leren omgaan", zegt hij. "Dit kan ons alleen maar sterker maken als maatschappij."

In tegenstelling tot de realiteit worden gemeenteschooltjes nog vaak gepercipieerd als katholieke schooltjes, zeker in de landelijke gebieden. Via deze beginselverklaring wil de OVSG af van deze perceptie.