Hoogleraar Roger Blanpain overleden

Roger Blanpain, hoogleraar emeritus aan de KU Leuven, is overleden. De man gold als een autoriteit in het arbeidsrecht en pleitte ook voor een algemeen rookverbod in de horeca. Hij werd 83.

Blanpain schreef verschillende boeken en honderden artikels over het arbeidsrecht. Hij werd beschouwd als een autoriteit in die materie. Decennialang ijverde hij voor een grondige modernisering van dat recht en ook voor gelijke sociale rechten voor arbeiders en bedienden. Iets wat in 2014 uiteindelijk ook werd ingevoerd.

De man mengde zich graag in allerlei maatschappelijke debatten, zoals het rookverbod in de horeca, waar hij een grote voorstander van was. In de jaren 80 zetelde hij ook enkele jaren in de senaat als lid van de Volksunie. 

Terzake volgde in 2014 Blanpain op zijn allerlaatste werkdag