Krantenoverzicht: van "een crisis die men zag aankomen" tot harde woorden voor CD&V

Het zijn bewogen dagen in de Wetstraat. Zo lopen de gesprekken over de federale begroting en de hervormingen keer op keer vast en miste de premier de opening van het parlementair jaar. Een crisis die sommige krantencommentatoren al lang zagen aankomen. Ook over de gevolgen laten ze vanochtend hun licht schijnen.

De Morgen: "De crisis die moest komen"

Rerum Novarum, "toen de CD&V-kopstukken werden uitgejouwd door de linkerflank van de eigen achterban", moet volgens Bart Eeckhout van De Morgen het moment zijn geweest dat het de CD&V-partijtop is beginnen dagen dat ze met een vette vis op de plank moest komen. "Dat moest dan een vorm van vermogenswinstbelasting worden."

CD&V voert volgens Eeckhout de juiste strijd, alleen rammelt de timing nogal en had de partij kunnen weten dat ze geïsoleerd zou blijven staan in de regering. "Het is op zijn minst een tikje naïef om te hopen dat een regering gedomineerd door liberalen en rechts-nationalisten gaat uitvoeren wat zelfs centrumlinkse kabinetten nooit is gelukt."

Het Belang van Limburg: "Crisis voorbij, dat weten we nog zo niet"

Bij Het Belang van Limburg heeft men weinig hoop op een "degelijk akkoord". "Dat zit er op dit ogenblik niet meer in, er is te weinig onderling vertrouwen en wederzijds respect", zo schrijft Eric Donckier. Volgens Donckier kan de regering zich nu beter beperken tot het afkloppen van de begroting om die dan later deze week voor te leggen aan de Kamer en de Europese Commissie. Daarna moet men aan de slag gaan met de andere dossiers, meent Donckier, "zodat er voor iedereen te eten en te drinken valt".

Met die dossiers verwijst hij naar de voorstellen van de CD&V (de meerwaardebelasting), de N-VA (de hervorming van de vennootschapsbelasting) en Open VLD (het fiscaal stimuleren van beleggingen in aandelen). "Geen enkel van die dossiers is nu echt al rijp voor de besluitvorming." Zinvol zijn ze volgens Donckier wel alle drie, zo kunnen ze de economie stimuleren en de regering-Michel een nieuw elan geven.

Gazet van Antwerpen: "Crisette of crisis"

In de Gazet van Antwerpen gaat Lex Moolenaar verder op de vraag of het mogelijk is dat de regering hierover valt. Zo lijkt het volgens Moolenaar weinig waarschijnlijk dat de CD&V haar eis, "die ze eerder al heeft moeten terugtrekken bij de discussie over de fameuze taxshift", nog eens zou inslikken.

Maar de stekker uit het stopcontact trekken, daar wordt volgens Moolenaar niemand beter van. "Het liquideren van een regering, om welke reden dan ook, wordt door de kiezer niet gewaardeerd en in de regel afgestraft bij de volgende verkiezingen." De CD&V zal volgens Moolenaar dus wel meer dan twee keer nadenken alvorens de regering op te blazen. Ook voor de andere regeringspartners lijkt dat voor Moolenaar niet meteen een optie.

De Standaard: "Broddelwerk zonder plan"

Bart Sturtewagen heeft het het in De Standaard over "broddelwerk". "Deze regering had vijf jaar voor zich om grondig en diepgaand te hervormen. Nog voor ze halfweg is, maakt ze duidelijk dat ze die ambitie niet zal realiseren." Waarop hij aanhaalt dat de kern van de mislukking van bij het begin aanwezig was. "Tijdens de formatie is de discussie over de manier waarop in dit land belastingen worden geheven en geïnd, gemakshalve vooruitgeschoven."

"Broddelwerk", zo noemt hij het, want wat volgens Sturtewagen in één grote hervorming had moeten gebundeld worden om vervolgens stap voor stap te worden uitgevoerd, is "zoals voorheen" versnipperd gebleven."Dat levert alleen maar broddelwerk op."

Nieuwsblad: "Ferme linkse, harde rechtse"

In Het Nieuwsblad vergelijkt Liesbeth Van Impe deze regeerperiode met een boksmatch, een waar we al in de zevende ronde zouden zitten. "Je kan al wat bloedneuzen en blauwe plekken beginnen te tellen. Maar het gevecht is ver van over en er is altijd het risico dat iemand knock-out gaat."

Terwijl de vorige regeringen de schijn graag ophielden van een minimum aan collegialiteit, maakt deze regering er volgens Van Impe nauwelijks een geheim van dat het elk voor zich is. Nu is het alleen zo dat de CD&V niemand meer vertrouwt, aldus Van Impe, en haar voorstellen pas op het laatste moment op tafel legt. Een bewijs dat de problemen die je niet oplost, de neiging hebben om later in een venijnigere vorm weer op te duiken, stelt Van Impe, die erop wijst dat de CD&V nog geen enkele keer haar slag thuis wist te halen. 

De Tijd: "Ieder zijn trofee"

Volgens Stefaan Michielsen van De Tijd proberen de coalitiepartners in de regering-Michel een crisis te bezweren door een compromis te smeden rond voorstellen die niet te rijmen zijn. Zo wil de N-VA met de vennootschapsbelasting de ondernemingsactiviteit stimuleren en jobcreatie aanmoedigen, terwijl het voorstel tot meerwaardebelasting van de CD&V ondernemerschap volgens De Tijd gaat afremmen.

Michielsen is vervolgens erg kritisch voor het voorstel van de CD&V. "Het gaat verder dan het wegwerken van een ongelijke behandeling, het komt neer op een platte belastingverhoging. Het bevat bovendien zoveel losse eindjes dat het enkel als een amateuristisch werkstuk kan worden bestempeld." Verder benadrukt Michielsen dat een regering "ernstig en grondig werk" moet leveren.

Het Laatste Nieuws: "Tsjevenstreken"

Ook Jan Segers van Het Laatste Nieuws is hard voor de CD&V. "De meerwaardebelasting die ze vandaag een must vinden, was in de vorige regering nog een taboe. Wat vicepremier Peeters in de regering-Michel aanbidt, werd door vicepremier De Crem in de regering-Di Rupo verketterd. Voor dat soort intellectuele lenigheid bestaat een aloude term: tsjevenstreken."

De CD&V heeft volgens Segers twee gezichten. "Zo rechtlijnig als de CD&V is in ethiek, justitie, migratie en veiligheid, zo onvoorspelbaar en onberekenbaar is ze in sociaal-economische kwesties. Daarin heeft de CD&V een januskop. Links én rechts en als het even kan de twee tegelijk."