1 op de 6 jongeren spreekt thuis geen Nederlands

Eén op de zes jongeren in Vlaanderen spreekt thuis geen Nederlands, een stijging van meer dan 6 % tegenover 2008. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Vera Celis (N-VA) opvroeg. Volgens Celis wordt lesgeven zo heel moeilijk.

In de statistieken zijn Antwerpen en Gent koplopers, met respectievelijk 40,6 % en 25,5 % van de jongeren die thuis geen Nederlands spreken. Nieuw is dat er ook in kleinere centrumsteden een grote stijging is. In verschillende steden als Aalst, Turnhout, Sint-Niklaas en Hasselt laat zich zelfs een verdubbeling optekenen.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Volgens Vlaams Parlementslid Vera Celis heeft die vermindering van het Nederlands als thuistaal zijn weerslag in het onderwijs. Ze uit haar bezorgdheid of scholen die anderstaligheid kunnen blijven opvangen. "In een klas met een hoge anderstalige bezetting, wordt lesgeven moeilijker voor leerkrachten".

Celis wil daarom blijven inzetten op taalondersteuning in het onderwijs en wil daarvoor nog meer middelen vrijmaken. Toch ligt de verantwoordelijkheid niet alleen bij de scholen. "Een 1 op 1 relatie tussen leerkracht en anderstalige leerling is quasi onmogelijk. Niet alleen vanuit het onderwijs, maar ook vanuit het lokale bestuur en de ouders moet er ingezet worden op dat Nederlands".

Noel Clycq, onderzoeker aan de Universiteit van Antwerpen, nuanceert dat in De Standaard: "Ouders met een vreemde origine weten dat het Nederlands op school aangeleerd wordt en vinden dat, voor alle duidelijkheid zeer belangrijk. Zeker voor de arbeidsmarkt. Ze zien het eerder als hun taak om de eigen taal door te geven aan de kinderen, want niemand anders gaat het doen".