Isvag kiest officieel voor nieuwe verbrandingsoven in Wilrijk

De raad van bestuur van de Antwerpse afvalintercommunale Isvag heeft de plannen goedgekeurd voor de bouw van een nieuwe afvalenergiecentrale op de huidige Isvag-site in Wilrijk, naast de bestaande centrale. Oppositiepartijen Groen en SP.A hebben het over een keuze van het verleden.

Het gaat opnieuw over een verbrandingsoven, maar die zou ondanks een toename in capaciteit wel minder schadelijke stoffen uitstoten. Bovendien zal er meer elektriciteit geproduceerd worden en daarbovenop warmte voor nog eens 40.000 gezinswoningen. Dat is interessant voor de aanleg van warmtenetten in de omgeving.

De huidige installatie aan de Boomsesteenweg in Wilrijk verwerkt zowat 140.000 ton huishoudelijk restafval per jaar. Dat is onvoldoende om al het restafval dat Isvag ophaalt te verwerken: 45.000 ton moet daarom naar Ibogem in Beveren getransporteerd worden om daar verbrand te worden. De nieuwe centrale zal 190.000 ton restafval kunnen verwerken.

"Ondanks de verwachte stijging van het aantal inwoners, kiezen we er niet voor om meteen naar pakweg 220.000 ton per jaar te gaan", zegt Isvag-voorzitter en Antwerps schepen Philip Heylen (CD&V). "We willen blijven inzetten op afval vermijden, hergebruiken en sorteren zodat de totale hoeveelheid restafval van Isvag niet stijgt."

De Antwerpse oppositiepartijen Groen en SP.A zijn niet te spreken over de beslissing. Ze hebben het over "een keuze van het verleden".

Wachten tot 2022

Volgens Isvag werden in totaal 17 locaties onderzocht en werden alle mogelijke alternatieven voor een verbrandingsoven bestudeerd, maar ook buitenlandse experts kwamen tot de conclusie dat de beste ecologische én economische optie een nieuwe afvalenergiecentrale op dezelfde site is.

De geproduceerde warmte zou dan weer van pas kunnen komen voor de Antwerpse wijk Nieuw Zuid (waar sowieso een warmtenet wordt aangelegd) en het geplande bedrijventerrein Blue Gate ten zuiden van Antwerpen.

De nieuwe installatie wordt een roosteroven met selectieve katalytische reductie (SCR) - die stikstofoxiden uit de rookgassen filtert - en halfnatte rookgaswassing. Daarmee wil Isvag niet alleen ver beneden de toegestane norm blijven, maar zelfs minder uitstoten dan vandaag.

Isvag zal nu een milieu-effectenrapport opstellen om tegen midden 2018 een omgevingsvergunning te kunnen verkrijgen. Eind 2022 zou de nieuwe installatie klaar zijn voor gebruik. Het gaat om een investering van 175 miljoen euro, waarvoor de intercommunale zelf leningen zal aangaan. Er zijn dus geen extra middelen nodig van de vennoten.

Meest gelezen