Michel roept regeringspartijen op "de komende uren verantwoordelijkheid te nemen"

In de Kamer heeft premier Charles Michel de regeringspartijen tot eensgezindheid in de begrotingsgesprekken opgeroepen. Dat deed hij tijdens het vragenuurtje dat volledig in het teken van de begroting stond. Europa geeft ons land intussen tot maandag ten laatste de tijd om een begroting in te dienen.

"We zijn vergevorderd in de begrotingsgesprekken", suste Michel meteen de Kamerleden bij het begin van zijn betoog tijdens het wekelijkse vragenuurtje. Tegelijk gaf hij aan dat hij op twee sporen werkt: de begroting zelf enerzijds en de nodige hervormingen anderzijds. Over dat eerste heeft de regering een akkoord, over die laatste (nog) niet.

"We hebben de principiële beslissing genomen in 2017 drie miljard euro te besparen", zei hij over de eigenlijke begroting. "We raken daarbij niet aan de index. We gaan ook werk en consumptie niet verder belasten. Dat zijn momenteel de krachtlijnen van onze oefening."

"We willen de arbeidsmarkt flexibeler maken. We willen het sociaal overleg hierbij een echte kans geven. We willen een evenwicht vinden tussen het privéleven van werknemers en de flexibiliteit die bedrijven nodig hebben."

"De regering wil ook de digitalisering verder uitbouwen. Het verhaal van ING toont aan dat de digitale agenda de toekomst zal bepalen. Daarom willen we de e-commerce stimuleren."

Vennootschapsbelasting

"De komende weken willen we nagaan hoe we de vennootschapsbelasting kunnen hervormen", ging hij verder, waarmee hij met zoveel woorden aangaf dat de uitwerking van de veelbesproken hervorming pas voor later is. "We willen de kmo's nog meer steunen. We zijn ook vragende partij voor meer rechtszekerheid. Het is een complexe hervorming, dus moeten we voorzichtig te werk gaan."

"Hoe kunnen we fiscale rechtvaardigheid rijmen met economische efficiëntie?", raakte hij ook een de kwestie van de meerwaarde op aandelen, een belangrijke eis van CD&V. "Het zijn bondgenoten voor een betere samenleving, meer welvaart en onze sociale zekerheid."

"Wat ons verenigt is sterker dan wat ons verdeelt"

Michel gaf toe dat de begrotingsgesprekken intens en moeilijk zijn verlopen. Hij meent dat zijn regering in twee jaar veel heeft gedaan voor de economie en de werkgelegenheid en stelde zich de vraag welke regering al ooit zulke sterke beslissingen heeft genomen.

Hij beloofde de gesprekken voort te zetten om zo eindelijk tot een begroting voor 2017 te komen. Die kan volgens hem "over enkele uren of dagen" klaar zijn "op voorwaarde dat we de laatste arbitrage voor de hervormingen kunnen doen." Hij riep zijn coalitiepartners vervolgens op hun verantwoordelijkheid te nemen. "Het is mijn overtuiging dat wat ons verenigt sterker is dan wat ons verdeelt", vertelde hij hen. Dat laatste leverde hem applaus op de banken van de meerderheid op, naast hoongelach op de banken van de oppositie.

Niet vrijdag, maar maandag

De Europese Commissie toont zich intussen ongerust dat het Belgische begrotingstekort boven het maximum van drie procent zal uitstijgen. Ook de hoge staatsschuld en de structurele tekorten zijn een oud zeer, zegt Europees Commissaris in een gesprek met VRT Nieuws.

Wel geeft hij onze regering enkele dagen respijt om de Belgische begroting bij de Europese Commissie in te dienen. Dat moet niet morgen (vrijdag) gebeuren, maar mag ten laatste tot komende maandag wachten.