Peeters publiceert integrale CD&V-voorstel meerwaardebelasting

CD&V-vicepremier Kris Peeters heeft het integrale voorstel van zijn partij gepubliceerd voor een meerwaardebelasting op aandelen en afgeleide producten. Peeters had eerst aangekondigd dat hij de teksten naar Unizo zou sturen, nadat de ondernemersorganisatie het voorstel een aanslag op ondernemers noemde. De oppositie rook echter haar kans en vroeg eveneens om een kopie.

De inhoud van het laatste CD&V-voorstel is al enkele dagen bekend. De christendemocraten willen een algemene meerwaardebelasting op aandelen en afgeleide producten van dertig procent, waarbij de belastbare grondslag jaarlijks met een dertigste omlaag gaat. Aandelen die men dertig jaar in portefeuille houdt, zouden dus vrijgesteld zijn.

Meerwaarden op aandelen van starters en kmo's wil CD&V vrijstellen. Wanneer een kmo doorgroeit naar een grote onderneming, wordt de meerwaarde berekend vanaf dat ogenblik. Ook een wederbelegging van meerwaarden in startersaandelen worden in het voorstel vrijgesteld, op voorwaarde dat die minstens vijf jaar worden aangehouden.

De partij voorziet bovendien een vrijstelling van 50.000 euro per persoon over een periode van tien aanslagjaren, en er is sprake van aftrekbare minwaarden die vijf jaar overdraagbaar zijn.

"Waar mogelijk wordt de meerwaarde vastgesteld en een bevrijdende roerende voorheffing geïnd", besluit CD&V. "Dat gebeurt door tussenpersonen die betrokken zijn bij de transactie die aanleiding geeft tot de belastbare meerwaarde, zoals financiële instellingen, beursvennootschappen, effectenhandelaars, bewaarders van effecten en notarissen".

In de tweet waarmee Peeters de publicatie aankondigde, spreekt hij van "het CD&V-voorstel voor de meerwaardebelasting zoals het vandaag voorligt". Wat ervan zal overblijven in het compromis met de coalitiepartners valt nog af te wachten.