Premier Michel zoekt voort, straks wacht de Kamer

Ook vandaag zet premier Charles Michel (MR) de bilaterale gesprekken met zijn vicepremiers over de begroting voort. Van een gezamenlijk kernkabinet is vooralsnog geen sprake. Vooral de N-VA en CD&V blijven lijnrecht tegenover elkaar staan. Straks trekt Michel naar de Kamer voor het vragenuurtje.

De onenigheid over de belangrijkste sociaal-economische begrotingsmaatregelen blijft groot onder de coalitiepartners. De N-VA eist een hervorming van de vennootschapsbelasting, CD&V wil een meerwaardebelasting op aandelen en Open VLD wil dan weer het aankopen van aandelen bij gewone spaarders stimuleren.

"Berekeningstabel komt mooi in evenwicht uit"

De N-VA wil in geen geval de hervorming van de vennootschapsbelasting aan de eisen van CD&V en Open VLD koppelen. Volgens de partij zijn haar plannen bestudeerd en uitgewerkt, terwijl de voorstellen van de christendemocraten en de liberalen nog veel studiewerk vereisen.

"De hervorming van de vennootschapsbelasting die we op tafel hebben gelegd, is honderd procent sluitend op vlak van financiering", zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). "Het plan is nagerekend door de mensen die over die cijfers gaan. Mensen die bijvoorbeeld ook de cijfers voor de Hoge Raad voor Financiën verzamelen. Hun berekeningstabel komt mooi in evenwicht uit."

"Als we de vennootschappen extra zuurstof trachten te geven, vind ik het fair dat ook de aandeelhouders hun steentje bijdragen", reageert CD&V-Kamerfractieleider Servais Verherstraeten. "Het gaat om de rijkste aandeelhouders, niet om de kmo's. Wie aandelen lang in haar of zijn bezit houdt, ziet de meerwaardebelasting dalen. Dit is een vriendelijk voorstel voor de kmo's, dit is een vriendelijk voorstel voor de economie.

Gesprekken, vragenuurtje, gesprekken

Premier Michel probeert nu al enkele dagen een compromis uit te werken. Dat blijkt moeilijker dan gedacht. Gisteren heeft hij tot middernacht bilaterale gesprekken met zijn vicepremiers gevoerd. Vanochtend zet hij die gesprekken voort. Straks moet hij naar de Kamer voor het vragenuurtje. Volgens zijn woordvoerder zal hij ook nadien bilaterale gesprekken voeren. Plannen voor een kernkabinet blijven voorlopig uit.