Vanaf volgende week opnieuw grenscontroles aan Westkust

Vanaf volgende week zal er aan de grensovergangen aan de Westkust opnieuw op regelmatige basis gecontroleerd worden. Dat meldt de politiezone Westkust die hiervoor de steun zal krijgen van de federale politie. De maatregel komt er nu blijkt dat het vluchtelingenkamp in Calais mogelijk snel zal worden ontruimd.
AFP or licensors
Archieffoto februari 2016

Begin dit jaar werd de grens al eens afgesloten, toen heel wat mensen zonder papieren probeerden in Zeebrugge te geraken om van daaruit de overstap te wagen naar Groot-Brittannië. Na de paasvakantie werden de controles op een lager pitje gezet, al bleef de politie geregeld controleren, onder meer op de zogenaamde DK-bussen, de verbindingsbus tussen Duinkerke en Adinkerke.

Nu schakelt de politie een versnelling hoger. Die vernieuwde inzet aan de grens past in een van de scenario's die werden uitgewerkt op verzoek van provinciegouverneur Carl Decaluwé en de diensten van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) om pieken of bewegingsgolven op te vangen.

Mensen die geen papieren hebben worden niet binnengelaten in België. Transitmigranten die zich op Belgisch grondgebied bevinden en die geen geldige papieren hebben, worden opgepakt, vervolgens wordt de Dienst Vreemdelingenzaken ingelicht en daarna krijgen ze een bevel om het grondgebied te verlaten.

Het scenario wordt nu ontplooid, omdat de zogeheten "jungle" van Calais mogelijk snel wordt ontruimd. De vrees bestaat dat veel vluchtelingen de Belgische grens zullen oversteken. De ontruiming was voorzien op 17 oktober, maar verschillende Franse media hebben gemeld, dat de ontruiming mogelijk met een week zou uitgesteld worden.