CD&V: "Noodkreet scholen moet snel beantwoord worden"

CD&V wil dat de hervorming van het PWA-stelsel wordt bijgestuurd. "De noodkreet van de scholen over de buitenschoolse kinderopvang moet snel beantwoord worden. De hervorming hoeft niet zo'n grote gevolgen te hebben", zegt Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V).

Door de afschaffing van het PWA-stelsel kan de buitenschoolse opvang drie keer duurder worden, waarschuwt het Katholiek Onderwijs Vlaanderen (KAV). Eerder dit jaar trok het COV, het Christelijke Onderwijzersverbond, al aan de alarmbel.

In het nieuwe systeem zouden scholen nog zes maanden lang met een langdurig werkloze kunnen werken, daarna moeten ze weer op zoek naar andere werklozen of personeel uit het reguliere arbeidscircuit.

Volgens CD&V heeft de hervorming van het PWA-stelsel nood aan bijsturing. "Wij stellen voor om de duurtijd in het nieuwe systeem van 'wijk-werken' te verlengen tot achttien maanden, zodat een medewerker bijvoorbeeld op zijn minst een volledig schooljaar kan uitdoen. Er zijn ook veel PWA'ers actief als stadswacht. Zij moeten al een opleiding van vier maanden doorlopen, dus zes maanden is te kort."

De groep oudere langdurig werklozen die niet meer naar een reguliere job kunnen worden toegeleid, wil CD&V zelfs langer dan achttien maanden in het systeem houden.

"Er is afgesproken dat het concept van minister Muyters nog zou worden doorgepraat in de meerderheid", aldus Bothuyne. "Bijsturen is dus nog mogelijk. We rekenen er op dat er snel een overleg komt."