Crevits: "Scholen kunnen wél nog beroep doen op PWA'ers, maar beperkt in tijd"

Scholen zullen in de toekomst een beroep kunnen blijven doen op mensen in een PWA-statuut. Dat benadrukt minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) na de commotie die vanochtend was ontstaan. "Maar het wordt wel beperkt in de tijd."

Scholen maken voor buitenschoolse opvang momenteel veelvuldig gebruik van mensen met een PWA-statuut, werklozen die wat bijklussen in ruil voor een extra vergoeding. Door de hervorming van dat statuut zullen scholen meer moeten werken met contractuelen, zo was te horen bij het katholiek onderwijs. En dat zou de opvang flink wat duurder maken.

Minister van Onderwijs Crevits stelt de scholen - en ouders - nu gerust. "Het blijft mogelijk voor scholen om voor kinderopvang een beroep te doen op mensen in een PWA-statuut", zegt ze. "Wie nu al in zo'n statuut zit, zal dat kunnen blijven doen als die persoon dat zelf wil." Voor het nieuwe systeem verandert ook niet veel. "Het is wel beperkt in de tijd (standaard zes maanden, nvdr.), maar wel verlengbaar tot een jaar als de mensen in kwestie dat willen. Er zullen dus wel soms nieuwe mensen instromen."

Eerder liet Vlaams minister van Werk en Economie Philippe Muyters (N-VA) al eenzelfde geluid horen. "De goedkope kinderopvang kan blijven bestaan", zei hij. "Wijk-werk (de nieuwe naam voor PWA, nvdr.) past in een traject naar werk en vormt de opstap naar een job op de reguliere arbeidsmarkt. Zo versterken we de werkzoekenden. Ze worden minder afhankelijk van een werkloosheidsuitkering en kunnen doorschuiven naar een volwaardige job."