Een op de twee langdurig zieken heeft geldproblemen

Wie meer dan een jaar ziek thuis zit en moet leven van een uitkering heeft vaak geldproblemen. Dat blijkt uit een studie van het christelijk ziekenfonds. Een op de twee langdurig zieken zegt het moeilijk te hebben om elke maand rond te komen.

Loontrekkenden en zelfstandigen die langer dan een jaar niet kunnen werken wegens ziekte krijgen het statuut van invalide en krijgen dus een lagere uitkering. Dat bedrag is echter vaak onvoldoende om rond te komen, zo blijkt uit een studie van de CM.

De helft van de gezinnen waarvan één gezinslid langdurig ziek is, zegt het moeilijk te hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Meer dan 40 procent zegt zelfs geneeskundige verzorging te hebben moeten uitstellen. Meer dan één gezin op de vier klopt voor financiële hulp aan bij familie, vrienden of liefdadigheidsorganisaties.

"De invaliditeitsuitkeringen zijn verre van gul", zegt CM-voorzitter Luc Van Gorp. "Zeker voor alleenstaanden is de situatie schrijnend. De uitkeringen moeten omhoog, zodat mensen die al zo lang niet kunnen werken en hun gezinnen waardig kunnen leven."

Uit het onderzoek blijkt voort nog dat drie op de vier langdurig zieken weinig of geen kansen zien om ooit nog te werken. Niettemin vindt de CM dat de regering zoveel mogelijk zieken opnieuw aan de slag moet krijgen in aangepaste banen, maar wel zonder hen te bestraffen.