Federale regering heeft akkoord over begroting

De federale regering heeft na uren onderhandelingen een akkoord over de begroting en de hervormingen bereikt. Dat hebben premier Charles Michel (MR) en de vicepremiers Alexander De Croo (Open VLD), Didier Reynders (MR) en Kris Peeters (CD&V) getwitterd. De kwesties over de spaarfiscaliteit, de vennootschapsbelasting en de meerwaardebelasting worden wel uit het akkoord gehouden.

"Het is een evenwichtig akkoord waar alle partijen zich in terugvinden", zei vicepremier Kris Peeters bij het buitenkomen. Om 11 uur wordt het akkoord voorgesteld aan de pers.

Zondagmiddag, om 12 uur 's middags, zal premier Michel zijn State of the Union, of federale beleidsverklaring in de Kamer voorlezen. Met andere woorden: er is inderdaad een akkoord over de begroting, maar de hete aardappels van de spaarfiscaliteit, de meerwaardebelasting en de vennootschapsbelasting schuift de regering voor zich uit.

"We hebben beslist om voor dit soort zeer ingrijpende hervormingen de nodige tijd te nemen", zegt vicepremier Alexander De Croo. "We moeten goed kijken wat de impact van deze hervormingen  is op de bedrijven, op de jobs van mensen. Dat soort zaken doe je niet over één nacht ijs", aldus De Croo die eraan toevoegt dat dit absoluut niet het grote uitstel is.

"Over de vennootschapsbelasting zijn we al ver gevorderd en de meerwaardebelasting wordt in onderzoek genomen", zei vicepremier Jan Jambon (N-VA).

Nog niet alle problemen opgelost

Het lijkt er dus op dat de regering-Michel erin geslaagd is de rangen te sluiten, maar dat betekent niet dat alle problemen nu definitief van de baan zijn, want eens het studiewerk over de spaarfiscaliteit, de meerwaardebelasting en de vennootschapsbelasting rond is, zullen de topministers sowieso weer knopen moeten doorhakken.

In een persmededeling zegt CD&V dat de dossiers van de vennootschapsbelasting - een N-VA-stokpaardje - en van de meerwaardebelasting - een CD&V-stokpaardje - samen moeten worden aangepakt. "In het kader van rechtvaardige fiscaliteit is de samenhang van die twee dossiers essentieel. Je kan het ene niet aanpakken zonder het andere", luidt het. Ondanks het akkoord van gisteravond blijven beide partijen elkaar dus in een soort wurggreep houden.

Inspanning van 3 miljard

Zoals al eerder was aangegeven zal de begrotingsinspanning ongeveer 3 miljard euro bedragen, meldt het kabinet-Michel. Dat komt neer op 1,2 procent van het bbp voor 2016 en 2017. Europa verwacht zoals bekend een jaarlijkse structurele verbetering van 0,6 procent van het bbp.

Er is ook een buffer voorzien van 679 miljoen euro voor budgettaire tegenvallers.

Er zijn ook een aantal structurele hervormingen goedgekeurd. Het gaat over de flexibiliteit van de arbeidsmarkt, de wet van 1996 over de competitiviteit van de ondernemingen en de evolutie van de brutolonen, maar ook over e-commerce.

Volgens het kabinet wordt niet geraakt aan de koopkracht van werknemers en uitkeringstrekkers. De regering raakt niet aan de indexering van de lonen en verhoogt geen btw.
 

Om 11 uur is er een persconferentie van de federale regering. Daarover is er een extra journaal op Eén, dat ook op onze website wordt gestreamd.