Fraudejager Van Calster drie maanden geschorst

De Turnhoutse afdeling van het parket van Antwerpen bevestigt dat substituut Peter Van Calster voor drie maanden geschorst is. Het gaat om een ordemaatregel door de procureur des Konings in het kader van een tuchtonderzoek. Volgens het parket zijn er ernstige aanwijzingen dat Van Calster onder meer "foutieve, misleidende insinuaties verspreidde omtrent vermeende onrechtmatige handelingen door leden van de magistratuur".

Van Calster zou ook de hiërarchie en de bevoegdheidsverdeling binnen het Openbaar Ministerie niet gerespecteerd hebben en eigenhandig een strafonderzoek opgestart hebben in een zaak waarin hij zelf beweert benadeeld te zijn.

Volgens De Standaard gaat het in dat laatste geval om een privéonderzoek van Van Calster bij Proximus en Telenet om na te gaan of zijn telefoon werd afgeluisterd op bevel van het Antwerpse parket-generaal.

Aanslepend conflict

Peter Van Calster ligt al langer overhoop met een deel van de Antwerpse magistratuur. Nadat hij furore had gemaakt als fraudejager, met name in grote Antwerpse dossiers van diamantfraude, kwam hij herhaaldelijk in aanvaring met onder meer toenmalig procureur-generaal Yves Liégeois. Er volgden wederzijdse klachten, maar die werden geseponeerd.

De "diamantoorlog" binnen het Antwerpse parket leek uitgewoed en Van Calster mocht nog één grote diamantzaak afhandelen: het Monstrey-dossier dat in mei tot de veroordeling van 89 diamantairs en bedrijven leidde en de verbeurdverklaring van 100 miljoen dollar aan illegaal verkregen vermogensvoordelen.

Het parket heeft het nu over "gedrag dat afbreuk doet aan de waardigheid van het ambt". Het ingestelde tuchtonderzoek leidde de procureur des Konings ertoe alvast een schorsing op te leggen met inhouding van 20 procent van de wedde. Van Calster mag drie maanden lang zijn functie niet uitoefenen.