Televisie in de zaak? Binnenkort extra betalen

Wie tv-uitzendingen in de publieke ruimte vertoont, zoals hotels of fitnesszaken, zal binnenkort een zogenaamde billijke vergoeding moeten betalen. Een uitspraak van het Grondwettelijk Hof maakt de weg hiervoor vrij.

De vennootschap PlayRight, die rechten int voor acteurs en muzikanten, reageert zeer tevreden op een uitspraak van het Grondwettelijk Hof. Ze maakt een einde aan een lang aanslepende discussie.

In 2014 voerde de wetgever de billijke vergoeding voor tv-uitzendingen in, maar de wet werd door juridische twisten nog niet uitgevoerd. De productiehuizen waren immers naar de rechter gestapt om de nieuwe regels te laten vernietigen. De producenten vreesden onder meer dat ze hun vrijheid om programma's in exclusiviteit te verkopen, zouden verliezen.

De ministerraad maakte via een tussenkomst in de procedure voor het Grondwettelijk Hof duidelijk dat dit niet het geval zou zijn en het Hof verwierp de vraag tot nietigverklaring.

Billijke vergoeding vanaf 2019?

Daardoor kan de billijke vergoeding nu eindelijk werkelijkheid worden, zegt Ioan Kaes van PlayRight. Wie zal moeten betalen en hoeveel, is nog niet duidelijk. "Daarvoor gaan we nu iedereen rond de tafel verzamelen", zegt Kaes. De eerste jaren moeten de uitbaters van een zaak waar een televisie staat, zich volgens hem nog niet aan een factuur verwachten. "We moeten realistisch zijn. Als we de in 2019 kunnen beginnen innen, zouden we al heel blij zijn."

Voor muziek wordt al langer een billijke vergoeding geïnd, onder meer via een vast forfait bij de radiozenders en bij handelaars waar de radio aanstaat. De inning levert in België jaarlijks 18 à 20 miljoen euro op, die verdeeld wordt onder muzikanten en producenten.

De billijke vergoeding staat overigens los van de vergoeding die Sabam int en naar auteurs, componisten en uitgevers gaat.

Ook regels rond verdeling van de kabelrechten blijven

Ook de vraag van de producenten om de regels rond de verdeling van de kabelrechten nietig te verklaren, werd verworpen.

Concreet is het gevolg daarvan dat PlayRight namens acteurs en muzikanten bij de kabeldistributeurs rechten zal kunnen innen die voordien naar de producenten gingen.

"De producenten stortten in de praktijk wel een forfaitair bedrag door, maar acteurs in goed draaiende reeksen leden verlies in dat systeem", zegt Kaes. Nu zal PlayRight hen een groter bedrag kunnen uitbetalen.