Veel minder infecties met ziekenhuisbacterie MRSA

Door een betere hygiëne in de ziekenhuizen is het aantal "zorginfecties", infecties die je oploopt tijdens een verblijf in het ziekenhuis, fors gedaald. Zo lag het aantal infecties met de ziekenhuisbacterie MRSA vorig jaar drie keer lager dan in 2003. Dat blijkt uit een rapport van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV).
anaelb.com / BSIP

Het is na 2013 de tweede keer dat het WIV een overzicht maakt van de inspanningen die de ziekenhuizen hebben geleverd om zorginfecties te voorkomen. Doel is de effecten van het nationaal beleid op gebied van de ziekenhuishygiëne na te gaan en de middelen, ingezet ter preventie van zorginfecties in elk ziekenhuis van het land, te evalueren.

Ondanks de grote verschillen tussen de ziekenhuizen, onderstreept het WIV de aanzienlijke vooruitgang die in 2015 op nationaal vlak is geboekt voor alle zwakke aspecten die bij de eerste gegevensverzameling in 2013 waren vastgesteld.

De aanbevelingen voor handhygiëne op nationaal niveau worden beter gevolgd en de infecties door de ziekenhuisbacterie MRSA (meticilline-resistente Staphylococcus aureus) zijn sterk gedaald: in 2015 waren er drie keer minder dan in 2003.

Test-Aankoop vraagt meer ambitie

In een reactie op het WIV-rapport dringt Test-Aankoop opnieuw aan op een ambitieuzere aanpak. Na het eerste rapport formuleerde de consumentenorganisatie fundamentele punten om het systeem te verbeteren voor de consument. "Test-Aankoop moet met spijt vaststellen dat er niet de minste inspanning geleverd werd om een vergelijkingstool te ontwikkelen die echt relevant is voor de consument", zegt de organisatie.

Test-Aankoop vindt het positief dat in heel wat ziekenhuizen gewerkt werd rond de indicatoren en verschillende ziekenhuizen hun score aanzienlijk verbeterden, maar de huidige presentatie van de resultaten geeft een veel te beperkt beeld. "We moeten evolueren naar een ambitieuzer en veelzeggender systeem", stelt Test-Aankoop.