150 landen sluiten belangrijke deal over beperking broeikasgassen

In Rwanda hebben 150 landen op een klimaatbijeenkomst afgesproken om de komende jaren minder fluorkoolwaterstoffen of zogenoemde HFK's te gebruiken. Die stof wordt onder meer gebruikt in koel- en aircoinstallaties. Het akkoord wordt in de verschillende landen op een verschillend tempo uitgerold.
Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.
John Kerry heeft de onderhandelingen in goede banen geleid

In Rwanda hebben 150 landen een complex amendement gestemd op het zogenoemde Montreal Protocol, het internationaal verdrag met de maatregelen die onze ozonlaag beschermen. Tegen 2019 gaan ze het gebruik van zogenoemde fluorkoolwaterstoffen of HFK's verminderen.

Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Kerry, die de onderhandelingen in goede banen leidde, noemt het akkoord "een grote overwinning voor onze Aarde", aldus de BBC. "Dit is een gigantische stap voorwaarts dat de noden van elke lidstaat respecteert, maar tegelijk de kans biedt om de opwarming van de aarde opnieuw in te dijken."

Drie pistes

Het akkoord voorziet drie verschillende bepalingen, op maat van verschillende economieën. Rijkere landen, zoals EU-lidstaten en de VS, beginnen HFK's al over enkele jaren te beperken. Tegen 2019 zou het gebruik ervan minstens 10% lager moeten liggen.

Ontwikkelingslanden zoals China, Zuid-Amerika en Afrikaanse landen beginnen pas van 2024 met de beperking. Groeilanden zoals India, en de golfstaten stappen pas in 2028 in. India moet pas tegen 2032 een daling van 10% gerealiseerd hebben. China, de grootste producent van HFK's, gaat zijn productie tenslotte pas bijsturen in 2029.