“Cinema van voorbije week heeft niets opgeleverd"

SP.A-fractieleidster Meyrame Kitir reageert erg ontgoocheld op het begrotingsakkoord dat de regering heeft bereikt. Haar Groen-collega Kristof Calvo is ontgoocheld in de houding van CD&V.
Meyrame Kitir

“De cinema van de voorbije week heeft hoegenaamd niets opgeleverd. In een vingerknip wordt beslist om 1 miljard in onze gezondheidszorg te besparen. Als het gaat over de bijdrage van de grote vermogens krijgen we één grote show zonder het minste resultaat", zegt Kitir.

"Deze regering laat iedereen langer werken, maar vergeet daarbij te zeggen op welke manier dat haalbaar is, stelt Kitir. "We snakken met z'n allen naar échte hervormingen die ons land terug op de rails zetten. Er is geen plan, deze regering biedt geen enkel perspectief."

"Elk evenwicht ontbreekt. Ze hebben de gezinnen en alleenstaanden twee jaar lang gevraagd om in te leveren en vandaag doen ze met andere maatregelen precies hetzelfde", zegt Kitir.

Ontgoocheld in houding CD&V

Groen-fractieleider Kristof Calvo is ontgoocheld in de houding van CD&V. "Maar we zullen hen blijven uitnodigen om samen te werken aan een rechtvaardige fiscaliteit", zegt hij.

Dat de hervorming van de vennootschapsbelasting en de meerwaardebelasting op aandelen er niet komt is een gemiste kans. "Dit land verdient beter. De cinema van de voorbije week was blijkbaar voor niets. Nieuwe facturen en besparingen zijn al zeker. Op een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens blijft het wachten" zegt Calvo.

De fractieleider zegt dat de druk vanuit de oppositie en samenleving naar meer eerlijkheid niet zal verminderen. "De roep om rechtvaardigheid zal steeds luider klinken. Ofwel wordt die roep beantwoord, ofwel is de regering gedoemd om zelf te verdwijnen."