"Regering-Michel heeft blikje weer eindje vooruit geschopt"

Het grote uitstel. Dat is de teneur bij de krantencommentatoren en politicologen over het begrotingsakkoord dat de regering-Michel heeft bereikt. Een overzicht.

Wel een akkoord over de eigenlijke begroting voor 2017, geen over de hervorming van de vennootschapsbelasting, de meerwaardebelasting op aandelen of de spaarfiscaliteit. Dat is in een notendop waarmee de regering-Michel gisteravond naar buiten is gekomen.

Voor veel krantencommentatoren kwam het akkoord te laat om nog in hun editoriaal voor de weekendkrant op te nemen, maar Stefaan Michielsen van De Tijd en Peter Mijlemans van Het Nieuwsblad slaagden daar wel nog net in. Beiden wijzen ze vooral op het feit dat de hete hangijzers die de ministers dagenlang hebben verdeeld uiteindelijk uit de begrotingsopmaak zijn gehouden.

"Regering heeft alweer wat tijd gekocht"

Michielsen gebruikt de metafoor van een schop tegen het blikje. "Zo heeft de regering alweer een begroting in elkaar gebokst", zegt hij. "Een pronkstuk is het niet. Structureel is de staatshuishouding niet op orde gezet. Maar het moet volstaan om een "voldoende" te krijgen van de Europese Commissie. Daarmee is alweer wat tijd gekocht. Het blikje is een eind vooruit geschopt."

"Het is telkens weer improviseren op het laatste moment om de begroting op het spoor te houden. Aan structurele ingrepen om de overheidsfinanciën duurzaam gezond te maken, komen de regeringspartijen niet toe. Daarvoor ontbreekt de politieke moed."

"De hemel lijkt verre van opgeklaard"

"De meerwaardetaks, de vennootschapsbelasting en het inzetten van spaargeld voor het aanzwengelen van de economie, dat wordt - opnieuw - wat voor zich uitgeschoven", hekelt ook Mijlemans.

"Om een compromis te bereiken, moesten vooral CD&V en Open VLD een stapje terugzetten", meent hij. De beide partijen zullen volgens hem dan ook een goeie uitleg moeten verzinnen over het feit dat hun "breekijzers" van de voorbije dagen alsnog op de lange baan zijn geschoven.

"Zelfs bij dit compromis zal iedereen er toch nog bekaaid van afkomen", voorspelt hij daarom. "Het had zo niet moeten lopen. Elkaar de voorbije weken zelfs maar het kleinste straaltje zon in de ogen gunnen, had het voorkomen. Ondanks het akkoord lijkt de hemel verre van opgeklaard."

"Wat overblijft, zijn alleen maar verliezers"

Op de website van Het Laatste Nieuws is inmiddels ook een commentaarstuk verschenen van de hand van Dieter Dujardin. "Voor de tweede keer op rij is de regering-Michel erin geslaagd om het hervormingswerk dat ze wel nog voor mekaar krijgt te laten ondersneeuwen door haar eigen interne verdeeldheid", zegt hij in een verwijzing naar de discussie over de taxshift vorige zomer.

"Wat overblijft na een week drama, zijn alleen maar verliezers. Een beschadigde premier, CD&V dat in de eigen voet en in die van de N-VA schiet en een bedrijfsleven dat voorlopig mag fluiten naar een lagere vennootschapsbelasting."

"Van zware uitspraken blijft niet veel over"

Ook politicoloog Dave Sinardet haalt aan dat de coalitiepartners op hun eigen standpunt blijven staan. "De opties van de regering-Michel waren iedereen iets gunnen of niemand iets. Het werd helaas het laatste", schrijft hij op Twitter.

"Akkoord om elkaars voorstel tegen te houden. Uitstel", concludeert politicoloog Carl Devos op zijn beurt op Twitter. "Enerzijds is uitstel (meer tijd om uit te werken) goed, anderzijds blijft de miserie duren. Van zware uitspraken blijft niet veel over."