Peeters: "Expliciet op gelet niet consument, werknemer of patiënt te treffen"

Vicepremier en minister van Werk en Economie Kris Peeters (CD&V) zegt dat de regering na de "State of the Union", morgen in het parlement, de kritiek van de oppositie en de vakbonden uitvoerig zal weerleggen. In "Het Journaal" gaf hij daar al een voorproefje van.

De oppositie zegt dat gewone mensen het gelag betalen van het begrotingswerk van de regering, door de besparingen in de sociale zekerheid, in de gezondheidszorg en door langer te moeten werken. Vicepremier Peeters zegt dat die kritiek uitgebreid zal weerlegd worden, en hij geeft zelf het voorbeeld van "Werkbaar en wendbaar werk". 

Volgens Peeters is het niet zo dat "Werkbaar en wendbaar werk" automatisch zal leiden tot een werkweek van 45 uur, en moet het integendeel voor iedereen duidelijk zijn dat de sociale partners op sectorieel en op bedrijfsniveau moeten onderhandelen over de toepassing ervan. En als zij niet tot een akkoord komen, dan verandert er niets, zo zegt hij.

Dat "Werkbaar en wendbaar werk" dan mogelijk een lege doos zou blijven, als er geen akkoord bereikt zou worden, denkt Peeters niet. Zeker op bedrijfsniveau gaan we er van uit dat het in de goede richting zal gaan, zegt Peeters, en het is belangrijk dat de sociale partners, op hun vraag trouwens, hun rol kunnen spelen. 

Gewone mensen

De regering had zich sterk gemaakt dat de gewone mensen het begrotingswerk niet zouden voelen, maar volgens de oppositie is dat wel het geval doordat bijvoorbeeld de welvaartsenveloppe afgetopt wordt, antibiotica duurder worden en leraars en politiemensen langer moeten werken.

Wat de welvaartsenveloppe betreft betreft, zegt Peeters dat "er absoluut over gewaakt is dat het eigenlijk allemaal slaat op mensen die in de toekomst in zo'n situatie zullen terechtkomen".

De vorige regering onder Di Rupo  had 60 procent van de welvaartsenveloppe uitgekeerd, zegt Peeters, en wij gaan daar nog eens 15 procent aan toevoegen. Dat is iets minder dan de 100 procent uit de vorige periode, zo geeft hij toe, maar nog altijd 15 procent meer dan bij Di Rupo. Bovendien gaat de regering de maatregel toespitsen op de mensen die het echt nodig hebben, op de mensen die in armoede zitten of die in armoede dreigen terecht te komen, zo voegt Peeters er nog aan toe.

De herfinanciering en reorganisatie van de ziekenhuizen noemt Peeters een goede zaak, en ook daar is er volgens hem op gelet niet de patiënt te treffen. Ook de consument wordt niet getroffen, er komt geen verhoging van de btw, aldus Peeters. "Er is expliciet op gelet niet de consument, niet de werknemer en niet de patiënt te viseren", zegt Peeters.  

"Niet veel bereikt"

De begroting die nu voorgesteld is, verschilt niet zo heel veel van de begroting van vorig weekend, en dus is het vraag wat CD&V gewonnen heeft door een week uitstel te veroorzaken, aangezien de meerwaardebelasting er nog niet is.

Dat klopt, zo geeft Peeters toe, zowel de vennootschapsbelasting als de meerwaardebelasting op aandelen worden nu verder onderzocht. Maar er zijn afspraken gemaakt om dat verder te ontwikkelen met simulaties enzovoort, zo zegt hij.

Overigens zegt Peeters dat de sociale partners beter op de teksten wachten vooraleer kritiek te geven. Het ging tot op het einde over de vraag hoe we de rol van de sociale partners een duidelijke plaats konden geven bij "Werkbaar en wendbaar werk", en zeker wat de loonvorming, de loonnorm, betreft, was dat het geval. Peeters hoopt dus dat de sociale partners aangenaam verrast zullen zijn wanneer ze de teksten daadwerkelijk zullen lezen.

Oppositiepartij?

De oppositie heeft luid geapplaudisseerd voor het voorstel van de meerwaardebelasting op aandelen, en Peeters zelf heeft zich de laatste tijd fel afgezet tegen zijn collega's van N-VA en Open VLD in de regering. Voelt CD&V zich niet meer een oppositie- dan een regeringspartij?

Neen, zo antwoordt Peeters, omdat het ging over een heel belangrijk onderwerp, rechtvaardige fiscaliteit. "Ik denk dat we daar niet alleen de afgelopen weken hard voor gevochten hebben, maar we zullen dat blijven doen omdat die rechtvaardige fiscaliteit voor heel wat mensen een terechte vraag is, dat we daar iets aan doen", zegt Peeters. Hij wijst er overigens op dat de regering al stappen heeft gezet naar de verhoging van de roerende voorheffing, en zegt dat hij zal blijven vechten om de fiscaliteit meer rechtvaardig te maken, "zodoende dat de sterkste schouders ook nog verder de sterkste bijdrage leveren".

En dat kan nog met deze regering, daar gaan we voor, zo besloot Peeters.