Per week 230 gezinnen uit huurwoning gezet

Elke week krijgen 230 gezinnen in Vlaanderen te horen dat ze hun huurwoning moeten verlaten, dat zijn er 12.000 per jaar. Het gaat om huurders waarvan de huisbaas naar het vredegerecht stapt, vaak omdat de huur niet werd betaald.

Vorig jaar kwamen minstens 60.000 gezinnen aankloppen bij het OCMW voor een financiële steun omdat ze basiskosten als huur of energie niet meer zelf konden betalen

Om uithuiszettingen te vermijden moeten de laagste inkomens omhoog en moet er meer ingezet worden op woonbegeleiding van kansarme mensen, zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

"Uithuiszetting is nooit een oplossing omdat er voor kwetsbare mensen gewoonweg geen alternatief is, zeker als ze een laag inkomen hebben en moeten huren op de private huurmarkt", zegt Nathalie Debast van de VVSG.

"De laagste inkomens moeten zeker naar omhoog zodat mensen basiskosten als huur en energie kunnen betalen. Daarnaast zien we dat het hen soms ook ontbreekt aan vaardigheden en we vragen daarom om meer te investeren in woonbegeleiding zodat men er voor kan zorgen dat  mensen in hun woning kunnen blijven", aldus Debast.

De krapte op de private huurmarkt wordt vandaag nog versterkt doordat binnenkort per maand 1.500 erkende vluchtelingen in België op zoek gaan naar huisvesting. Daarom zouden de laagste inkomens tot minsten de Europese armoedegrens moeten worden opgetrokken en de regering moet ook meer werk maken van de bouw van sociale woningen en het geven van huursubsidies. Met woonbegeleiding is al geëxperimenteerd en dat heeft goede resultaten opgeleverd, zegt Debast nog.

De meeste huurders die bedreigd worden met een uitzetting, moeten ook effectief hun woning verlaten.