Touring noemt belasting op tankkaarten "niet wijs"

Touring vindt de nieuwe belasting op tankkaarten geen goed idee. "Het is een bijkomende belasting voor de ondernemingen, terwijl deze regering juist de lasten voor bedrijven wil verminderen", meent de mobiliteitsorganisatie.

Eén van de maatregelen die de regering-Michel neemt om het gat in de begroting voor 2017 te dichten, is het invoeren van een belasting op tankkaarten. Concreet moeten werkgevers die betalen wanneer ze werknemers zo'n kaart geven bij hun salariswagen.

Touring is niet te spreken over de beslissing. "Met ecologische redenen of de bedrijven aanzetten tot minder vrijgevig zijn met tankkaarten heeft dit niets te maken", zegt de mobiliteitsorganisatie. "Weer moet de "autosector" de meubelen redden. Dit is een bijkomende belasting voor de ondernemingen, terwijl deze regering juist de lasten voor bedrijven wil verminderen."

De bijkomende belasting op bedrijfswagens, beslist door De Ruppo, was al een aderlating voor de werknemer. Nu gaat men ook de werkgever bijkomend belasten". Een typisch voorbeeld van een broekzak vestzak operatie, zegt Touring.

Omgekeerde effecten

"Dit soort beslissingen kan voor de overheid ook een omgekeerd effect hebben", waarschuwt Touring voorts. "De indertijd besliste belastingverhoging op diesel heeft ertoe geleid dat minder diesel wordt gebruikt. Dat betekent minder inkomsten voor de overheid. Het is goed om daar even bij stil te staan en de juiste berekeningen te maken van wat de consequenties op termijn kunnen zijn van zo'n beslissingen."

Het principiële akkoord over de invoering van een mobiliteitsbudget voor werknemers, juicht Touring wel toe. "Maar de overheid zal ervoor moeten zorgen dat de bedrijven dit budget aan dezelfde fiscale voordelen ter beschikking kan stellen van de werknemer, als wanneer het om een bedrijfswagen zou gaan."