Werkgevers blazen warm en koud over de begroting

Zowel het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) als het Vlaams netwerk van ondernemingen (Voka) reageert tevreden op de begroting voor 2017. Die laatste organisatie heeft wel kritiek op de fiscale plannen van de regering. Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) is minder positief.
Pieter Timmermans, Hans Maertens en Christine Mattheeuws.

"Ik ben tevreden dat de politieke impasse is doorbroken en dat de regering op een intelligente wijze een doorstart maakt", reageert gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans van het VBO op de begroting die de regering-Michel vanochtend heeft voorgesteld.

"De positieve resultaten van de eerste helft van de legislatuur moeten worden doorgetrokken door de hervormingstrein niet te laten stilvallen. Het is ook positief dat een duidelijk kader is getrokken voor de loononderhandelingen eind dit jaar. Het is nu aan de sociale partners om binnen de Groep van Tien verantwoordelijkheid op te nemen en de loonvorming en de verdere verlaging van de loonkostenhandicap op elkaar af te stemmen."

Vennootschapsbelasting

"Uiteindelijk moeten we ook de exacte impact van de hervorming van de vennootschapsbelasting goed berekenen, die inzet op vereenvoudiging en een verdere versterking van de relatie tussen KMO's en grote ondernemingen", besluit hij.

Het VBO onderstreept onder meer het belang van een wettelijk kader voor nachtarbeid in functie van e-commerce. "Dit betekent een triple-win: meer ondernemers, meer jobs en geen koopkracht die geëxporteerd wordt naar het buitenland." De organisatie blijft ook voorstander van een budgetneutrale verlaging van de vennootschapsbelasting.

Zwaard van Damocles

Voka toont zich vooral tevreden dat de regering het begrotingstekort vooral via besparingen vermindert en dat ze belangrijke doorbraken op tafel legt wat de loonnorm en de flexibilisering van de arbeidsmarkt betreft.

De organisatie heeft wel problemen met het fiscale luik van het akkoord. "De ondernemers moeten opnieuw meer betalen en een meerwaardebelasting blijft als een zwaard van Damocles boven hun hoofd hangen", zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens.

"Het is positief dat de regering vooral naar de uitgavenkant kijkt. Onze regering kan een begroting voorleggen die conform de Europese aanbevelingen is. Ons tekort wordt ook verder afgebouwd."

Werkbaar en wendbaar werk

Ook in de maatregelen inzake werkbaar en wendbaar werk kan Voka zich vinden. "De overheid geeft met het akkoord een langverwachte duw in de rug van de ondernemers om het werk flexibel te kunnen organiseren."

Over de vennootschapsbelasting moet nog worden onderhandeld. "Uitstel mag geen afstel worden", waarschuwt Maertens. Een meerwaardebelasting blijft voor Voka absoluut onbespreekbaar. "Een meerwaardebelasting zal onze investeerders afschrikken en onze economie ernstige schade toebrengen", stelt Voka.

"Verschil met vorige centrumlinkse regering amper te merken"

Het NSZ is na een eerste analyse van het begrotingsakkoord tevreden dat er een akkoord is over de begroting en dat de wet van 1996 wordt aangepast zodat de loonkostenhandicap ten opzichte van de buurlanden wordt verminderd.

Het syndicaat betreurt evenwel ten zeerste dat er nog steeds geen eensgezindheid is over de verlaging van de vennootschapsbelasting en de mobilisatie van kapitaal naar kmo's. De ondernemersorganisatie is ook helemaal niet te spreken over het optrekken van de roerende voorheffing van 27 naar 30 procent. Op vijf jaar tijd is die roerende voorheffing verdubbeld.

Ook de belasting die werkgevers zullen moeten betalen op tankkaarten is volgens het NSZ enkel te catalogeren als een platte belastingverhoging. "Zelfstandigen en kmo's zijn vandaag bijzonder teleurgesteld in de centrumrechtse regering-Michel", weet voorzitter Christine Mattheeuws. "Het verschil met de vorige centrumlinkse regering is vandaag amper te merken."