"Arco-regeling als onderhandelingsmiddel gebruikt?"

SP.A-fractieleidster Meryame Kitir Kitir vindt het vreemd dat premier Michel in zijn beleidsverklaring een passage aan Arco heeft gewijd. "Heeft CD&V dit als onderhandelingsmiddel gebruikt?", vraagt ze zich af.

Tijdens de onderhandelingen vorige week is niet een keer de naam Arco gevallen. Kitir vraagt zich af of CD&V het dossier vorige week op tafel heeft gelegd. Bij andere partijen is off the record te horen dat nu duidelijk is waarom CD&V heeft ingestemd met het uitstel voor een meerwaardeheffing". Verbazing is er vooral over het feit dat de regering in haar begroting geen geld heeft vrijgemaakt voor een Arco-regeling.

Zowel vicepremier Kris Peeters als CD&V-voorzitter Wouter Beke ontkennen intussen ten stelligste dat de Arco-regeling als pasmunt is gebruikt voor het dossier van de meerwaardebelasting.

"Er was al een akkoord over Arco in de loop van de onderhandelingen", zegt Peeters, die het dossier van de meerwaardebelasting pas op tafel legde toen de onderhandelingen nagenoeg afgerond waren. Dat er in de begroting geen middelen voorzien zijn voor een oplossing in het Arco-dossier, moet voor Kris Peeters geen probleem zijn: "Daar kan een mouw aan gepast worden".

Maat voor niets

De oppostiepartijen SP.A en Groen zijn overigens helemaal niet te spreken over de beleidsverklaring van Michel. Volgens Kitir waren veel maatregelen al eerder aangekondigd en is de vooropgestelde timing van de nieuwe maatregelen onduidelijk. "Deze regering probeert met communicatie recht te trekken wat ze met maatregelen niet kan."

Fractieleider Kristof Calvo van Groen ziet de belangrijkste vraag niet beantwoord: die naar fiscale rechtvaardigheid. "De besparingen op sociale zaken zijn bangelijk concreet, maar wanneer de fiscale rechtvaardigheid er komt, dat is extreem onduidelijk. Ook het nationaal investeringsplan is niet concreet."

Structurele stilstand

Ook voor Barbara Pas van Vlaams Belang had de beleidsverklaring een groot 'Bond zonder Naam'-gehalte, Voor Pas is het belangrijkste wat er niet in de verklaring stond. Er is immers niets beslist over structurele hervormingen.

"Na de communautaire stilstand, krijgen we nu ook een structurele stilstand", zegt Pas. Volgens haar is de kans klein dat er resultaten geboekt worden op de drie dossiers: de verlaging van de vennootschapsbelasting, de meerwaardebelasting en de activering van het spaargeld.

"Het enige wat beslist is, is dat men elkaar niets gunt", zegt Pas. In het schouwspel van vorige week zijn er volgens haar dan ook geen winnaars. De regeringsleden hebben gewoon hun job gered.