"Dit was een moeilijke week, maar hier komen we sterker uit"

Al waren de begrotingsgesprekken moeilijk, alle coalitiepartners van de federale regering kunnen nog steeds door 1 deur. Die boodschap verkondigden de vicepremiers Kris Peeters (CD&V), Alexander De Croo (Open VLD) en Jan Jambon (N-VA) in koor in "De zevende dag".

"Een onderhandeling voer je aan tafel, niet door je in je kabinet te verstoppen." Die snoeiharde kritiek liet De Croo zich dinsdag ontvallen nadat Peeters de begrotingsgesprekken een dag eerder had verlaten na onenigheid over de meerwaardebelasting op aandelen, een nieuwe en "plotse" eis van CD&V.

"Het is moeilijk te spreken als niet iedereen aan tafel zit"

Vijf dagen later lijken de plooien tussen de beide excellenties gladgestreken, al is van die meerwaardebelasting op aandelen voorlopig geen sprake. "Men is ook al eens boos geweest op mij toen ik in een ver verleden onderhandelingen heb verlaten", zei De Croo vandaag in "De zevende dag" in een verwijzing naar het voorjaar van 2010 toen Open VLD onder zijn leiding de toenmalige onderhandelingen over de splitsing ven BHV en tegelijk de regering-Leterme II verliet.

"Het is moeilijk te spreken als niet iedereen aan tafel zit", ging hij verder. "Het is belangrijk dat het gezond verstand op een bepaald moment de bovenhand heeft gehaald. We gaan niet ontkennen dat dit een moeilijke week is geweest, maar hier komen we sterker uit."

De reactie van Peeters op deze stelling, was veeleer zuinig. "Ik ben het volledig met Alexander eens", liet hij zich ontvallen.

"Iedereen wist dat deze begroting de moeilijkste zou zijn"

"Dit was de moeilijkste oefening voor deze legislatuur", zei Jambon op zijn beurt. "Iedereen wist dat de begroting 2017 de moeilijkste zou zijn." Kritiek als hadden de coalitiepartners op voorhand beter nauwer overleg gepleegd, deed hij van de hand. "We hebben dagen en nachten samengezeten, dus we hebben zeker overlegd."

"Het voorstel van de meerwaardebelasting op aandelen van CD&V kwam wel wat plots", ging hij verder. "Het is niet van tafel, we gaan het bestuderen. Hervormingen zullen zeker volgen."

Met zoveel woorden zeggen dat die meerwaardebelasting er helemaal zeker komt, wou geen van de drie ministers doen. "We moeten dit met openheid van geest bekijken", zei De Croo enigszins filosofisch. "Je kan niet op voorhand zeggen dat het er wel of niet komt."

Een evenwicht in 2018?

Ook de harde belofte dat de begroting in 2018 in evenwicht zal zijn, wilde geen van de drie ministers maken. Nochtans is dat sinds lang een "heilige graal" van deze regering. "Het is belangrijk dat we trachten op dit traject te blijven", zei Jambon daarover. "Tegenvallers zijn altijd mogelijk. Met deze begroting bewijzen we dat het kan."

"We hebben er bij deze begroting nauwgezet op toegekeken dat we niks te licht ramen of overschatten. Bovendien hebben we in 2016 enkele crises gekend die veel geld hebben gekost, zoals de terreurcrisis of de vluchtelingencrisis. Dat heeft de sanering van de overheidsfinanciën vertraagd. Nu doen we een inhaalbeweging."